Achterstallig traktement (1817) 2

Lijst met wanbetalers over de jaren 1812 en 1813, waaronder Gerben Scheltes Brandsma .