Achterstallig traktement (1817)

In het Archief van het Provinciaal Bestuur van Friesland bevindt zich een brief uit 1817 van deurwaarder Joeke Jans Sterkenburg aan de gouverneur van de provincie Friesland, waaruit blijkt dat diverse gemeenteleden van de hervormde kerk in Sloten weigerden mee te betalen aan het traktement van hun predikant.

Dat was tegen de afspraken die de kerkenraad met de overheid had gemaakt: van rijkswege zou f 600,-- worden betaald en de overige f 400,-- zou door de gemeenteleden zelf opgebracht moeten worden. Na herhaalde pogingen het achterstallig tractement van f 36,85 over de jaren 1812 en 1813 te incasseren, heeft de deurwaarder besloten tot parate executie. Op de lijst van wanbetalers ook Gerben Scheltes Brandsma.