Wiebrig Jans

Jelle Scheltes (Vf)

Geboortedatum: 
17 december 1764
Geboorteplaats: 
Boornzwaag
Sterfplaats: 
Doniaga (1794)

Jelle Scheltes (Vf) is de zoon van Schelte Abes en Wiebrig Jans. Vanaf 1792 werkt Jelle als boerenknecht bij zijn broer Jan. Deze heeft een boerderij in Doniaga, op enkele honderden meters afstand van het ouderlijk huis. De samenwerking duurt maar kort, want Jelle overlijdt in 1794.

Gerbrig Scheltes (VIl)

Geboortedatum: 
27 januari 1775
Geboorteplaats: 
Doniaga
Sterfdatum: 
21 december 1801
Sterfplaats: 
IJlst

Gerbrig Scheltes (VIl) is de jongste dochter van Schelte Abes en Wiebrig Jans. Zus van Abe, Gerben en Hendrik Scheltes Brantsma. Ze trouwt op 3 juni 1798 met Jan Karstes, die later de familienaam Kok aanneemt. Ze krijgen twee kinderen: Schelte en Wiebrig. Gerbrig overlijdt op 26-jarige leeftijd, kort na de geboorte van haar dochtertje.

Gerben Scheltes (Brandsma) (VIj)

Geboortedatum: 
29 december 1766
Geboorteplaats: 
Doniaga
Sterfdatum: 
3 maart 1823
Sterfplaats: 
Frederiksoord

Gerben Scheltes Brandsma (VIj) wordt op 29 december 1766 in Doniaga geboren. Hij is de zoon van Schelte Abes en Wiebrig Jans. DTB 220 vermeldt:

De 18 Jann. Is gedoopt het kind van Schelte Abes en Wybrig Jans geboren in Dunjega den 29 December 1766 te St. Niclaasga met naame Gerben.

Jan Scheltes (VIi)

Geboortedatum: 
27 oktober 1762
Geboorteplaats: 
Nijega
Sterfdatum: 
1 januari 1798
Sterfplaats: 
Doniaga (1798)

Jan Scheltes (VIi) is de zoon van Schelte Abes en Wiebrig Jans.
Hij is een broer van Abe, Gerben en Hendrik Scheltes Brantsma.
Op 1 juni 1788 trouwt Jan met Trijntje Dirks. Ze krijgen in ieder geval twee kinderen: Antje (1790) en Arend (1797). 

Op 29 mei 1790 doen Jan en Trijntje belijdenis in de hervormde kerk van Tjerkgaast.

Abe Scheltes (Brantsma) (VIh)

Geboortedatum: 
14 maart 1760
Geboorteplaats: 
Nijega
Sterfdatum: 
5 september 1826
Sterfplaats: 
Tjerkgaast

Abe Scheltes Brantsma (VIh) is de oudste zoon van Schelte Abes en Wiebrichje Jans. Hij wordt geboren in Nijega en verhuist als baby mee naar Boornzwaag. Als hij vijf jaar oud is, verhuist het gezin naar Doniaga, waar een boerderij in de nabijheid van het Tjeukemeer wordt betrokken. Daar bouwen Schelte en Wiebrichje een bedrijf op dat één van de grootste en welvarendste uit de omgeving is. Abe maakt dat van nabij mee en zal als jongen ongetwijfeld veel hebben meegeholpen in het bedrijf.

Schelte Abes (Vf)

Geboortedatum: 
26 september 1731
Geboorteplaats: 
Oldeouwer
Sterfplaats: 
Doniaga (1790)

Schelte Abes (Vf) wordt op 26 september 1731 in Oldeouwer geboren. Hij is de zoon van Abe Jelles en zijn tweede vrouw Pietje Tjepkes. In het Doopboek van de hervormde gemeente van Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega wordt vermeld:

Den 30 september heeft Abe Jelles zijn kind laten dopen ’t welks den 26 dato geboren is en genaamt Schelte

Inhoud syndiceren