Wiebrichje Jans

Lidmatenboek Tjerkgaast (1763)

Fragment van het lidmatenboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast (1763 - 1852). In 1763 staan Schelte Abes (Vf) en Wiebrig Jans als lidmaat in Doniaga genoteerd.

Huwelijksaankondiging Scheltes Abes en Wiebrichje Jans (1759)

Het tekstfragment is een onderdeel van het doop- en trouwboek van de hervormde gemeente Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega. Daarin werden doop en huwelijk van de gemeenteleden aangetekend. De doop- en trouwboeken zijn daarmee de voorloper van de Burgerlijke Stand, die in 1811 op last van Keizer Napoleon werd ingevoerd. Er werden twee doop- en trouwboeken bijgehouden: één door de predikant en één (het zgn. contraboek) door de koster. 

Inhoud syndiceren