werken in het veen

Gietersen in Friesland

In het economische leven van Friesland neemt turf door de eeuwen heen een belangrijke plaats in. Gas en elektriciteit waren tot ver in de 19e eeuw als energiebronnen nog onbekend en steenkool werd nagenoeg uitsluitend in smederijen gebruikt. Turf was het stookmateriaal bij uitstek en Friesland bezat daar in het oosten, midden en zuiden behoorlijk wat van. Was de turfwinning in eerste instantie ter hand genomen door de kloosters, tussen 1550 en 1650 neemt de turfwinning een hoge vlucht.

Inhoud syndiceren