Tjalling Siebouts

Trouwboek Tjerkgaast (1674)

Gedeelte uit het Trouwboek van Tjerkgaast (1674) met in het rode kader de aankondiging van het huwelijk van Tjalling Siebouts en Bieuwke Oeges.

Rikstje Rinnerts (IVd)

Geboortedatum: 
Omstreeks 1690
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Langweer)

Rikstje Rinnerts (IVd) is de vrouw van Abe Tjallings. Ze trouwen op 6 januari 1715 in Langweer en krijgen drie kinderen. Bij de volkstelling van 1744 blijken er nog twee in leven te zijn. Abe en Rikstje worden gerekend tot de vermogenden.

Abe Tjallings (IVd)

Geboortedatum: 
30 september 1688
Geboorteplaats: 
Tjerkgaast
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Langweer)

Abe Tjallings (IVd) is de zoon van Tjalling Siebouts en Bieuwke Oeges. Van beroep is hij visser. Abe wordt al vroeg wees: in 1694 worden hem en zijn broers twee voogden toegewezen. In 1704 krijgt Abe een nieuwe voogd toegewezen: Boucke Jelles, aangehuwde neef van vaderszijde. In de Weesboeken lezen we daarover:

Oege Tjallings (IIIc)

Geboortedatum: 
1678
Geboorteplaats: 
Tjerkgaast
Sterfplaats: 
Onbekend

Oege Tjallings (IIIc) is de middelste zoon van Tjalling Siebouts en Bieuwke Oeges. Hij is een volle neef van Abe Jelles.

Siebout Tjallings (IIIc)

Geboortedatum: 
1674 (exacte datum niet bekend)
Geboorteplaats: 
Tjerkgaast
Sterfplaats: 
Onbekend

Siebout Tjallings (IIIc) is de zoon van Tjalling Siebouts en Bieuwke Oeges. Tjalling en Bieuwke overlijden in 1694, waardoor Siebout en zijn broers wees worden. In de bijlage teksten uit de wees- en autorisatieboeken, waarin wordt vermeld welke voogd de kinderen krijgen toegewezen, alsmede een eindafrekening van de voogdijschap.

Tjalling Siebouts (IIIc)

Geboortedatum: 
15 juli 1649
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Tjerkgaast)

Tjalling Siebouts (IIIc) is de zoon van Siebout Abes en Rintske Jelles. Op 22 augustus 1669 doet Tjalling geloofsbelijdenis in de hervormde kerk van Langweer. Hij trouwt op 30 januari 1674 in Langweer met Bieuwke Oeges en vestigt zich als boer in Tjerkgaast. Hij is bovendien schoolmeester en advocaat-procureur van Doniawerstal.

Inhoud syndiceren