Sloten

Luchtfoto Sloten

Luchtfoto van het Friese stadje Sloten met op de voorgrond, net buiten de Lemsterpoort aan de overkant van de gracht het huis van Abe Scheltes Brantsma. Hij woont er tussen 1810 en 1812.

Abe Scheltes (Brantsma) (VIh)

Geboortedatum: 
14 maart 1760
Geboorteplaats: 
Nijega
Sterfdatum: 
5 september 1826
Sterfplaats: 
Tjerkgaast

Abe Scheltes Brantsma (VIh) is de oudste zoon van Schelte Abes en Wiebrichje Jans. Hij wordt geboren in Nijega en verhuist als baby mee naar Boornzwaag. Als hij vijf jaar oud is, verhuist het gezin naar Doniaga, waar een boerderij in de nabijheid van het Tjeukemeer wordt betrokken. Daar bouwen Schelte en Wiebrichje een bedrijf op dat één van de grootste en welvarendste uit de omgeving is. Abe maakt dat van nabij mee en zal als jongen ongetwijfeld veel hebben meegeholpen in het bedrijf.

Sloten, Lemsterpoort

Ansichtkaart met zicht op de Lemsterpoort te Sloten. Het bruggetje vormt de verbinding tussen de stad Sloten en De Polle, het stuk grond met het huis dat Abe Scheltes Brantsma tussen 1810 en 1812 bewoonde. Het huis is in de jaren 60 van de vorige eeuw afgebroken.

Sloten, Lemsterpoort met huis van Abe Scheltes Brantsma

Op deze ansichtkaart uit de jaren 60 van de vorige eeuw staat de Lemsterpoort in Sloten afgebeeld. In de verte het huis van Abe Scheltes Brantsma, dat aan de overkant van de gracht net buiten de stad lag. Abe heeft het waarschijnlijk in 1810 gekocht. Dat is het jaar waarin hij als lidmaat staat genoteerd van de hervormde gemeente van Sloten.

Inhoud syndiceren