skûtsjessilen

Schepen: Friese tjalk (skûtsje)

Illustratie uit: E.W. Petrejus, Oude zeilschepen en hun modellen

Skûtsjessilen

Een skûtsje (Fries voor 'schuitje') is een houten of stalen Friese tjalk, gebouwd voor het vervoer van vracht in Friesland. Door de geringe diepgang (30 a 40 cm) konden deze schepen nagenoeg overal varen. Afhankelijk van het seizoen vervoerden ze mest, terpaarde, aardappelen en andere bulkgoederen. De schipper en zijn gezin woonden aan boord van het skûtsje.


Het Langweerder skûtsje 'De Twee Gebroeders'

Froukje Hendriks Brandsma (VIIh)

Geboortedatum: 
15 augustus 1804
Geboorteplaats: 
Doniaga
Sterfdatum: 
17 januari 1888
Sterfplaats: 
Langweer

Froukje Hendriks Brandsma (VIIh) is de dochter van Hendrik Scheltes (Brantsma) en Lolkje Siebes (Siebesma)

Ze trouwt op 22 mei 1830 in Langweer met Ulbe Klazes Zwaga. Ulbe is de zoon van Klaas Rienks (Swaga) (VId). Hij is slager in Langweer. Froukje en Ulbe krijgen negen kinderen. De nazaten van Froukje en Ulbe zullen jarenlang tot de meest befaamde skûtsjeschippers van Friesland behoren.

Ulbe Klazes Zwaga (VIIh)

Geboortedatum: 
16 augustus 1807
Geboorteplaats: 
Boornzwaag
Sterfdatum: 
9 mei 1887
Sterfplaats: 
Langweer

Ulbe Klazes Zwaga (VIIh) is de zoon van Klaas Rienks (Swaga) en Froukje Ulbes van Dijk.

Inhoud syndiceren