Siebout Abes

Rintske Jelles (II)

Geboortedatum: 
Omstreeks 1610
Geboorteplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Langweer)
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Langweer)

Rintske Jelles (II) is de tweede vrouw van Siebout Abes. Ze zijn omstreeks 1633 in Langweer getrouwd en krijgen twee kinderen: Meike en Tjalling. Onbekend is wanneer ze is overleden.

Siebout Abes (II)

Geboortedatum: 
Omstreeks 1600
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Langweer)

Siebout Abes (II) is de eerste persoon in de geschiedenis van de familie Brandsma waarover exacte informatie is gevonden. Uit het trouwregister van het Nedergerecht Doniawerstal blijkt dat op 15 december 1624 het huwelijk is bevestigd van Sijbolt Aebeszn (Siebout Abes) en Yd Jelledr (Ietje Jelles).  

Abe (I)

Geboortedatum: 
Omstreeks 1575
Geboorteplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Langweer)
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Langweer)

De geschiedenis van de familie Brandsma uit Doniawerstal begint omstreeks 1575. Uit de mist van de late middeleeuwen doemt Abe (I) op en hij verdwijnt weer even snel als hij gekomen is. Veel weten we niet over hem en wat we weten is indirect. Hij bestaat slechts bij de gratie van het vastgelegde huwelijk van zijn zoon Siebout in 1624. Abe woont in Langweer en zal ongetwijfeld boer zijn geweest. Dat was zo ongeveer iedereen.

Schuldbekentenis Siebout Abes (1649)

Siebout Abes is de stamvader van de 2e generatie van de familie Brandsma. Hij leeft zo ongeveer tussen 1600 en 1660/1670. Siebout is boer in Langweer. Het tekstfragment is een schuldbekentenis van 13 februari 1649. De tekst luidt als volgt:

Nederlands-Hervormde kerk van Langweer (2007)

De Nederlands-Hervormde Kerk van Langweer speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de familie Brandsma. Vele kinderen worden er gedoopt, doen er later belijdenis van het geloof en trouwen er.
Voor de generaties tussen 1600 en 1750 is het de thuisbasis.

Inhoud syndiceren