Schelte Abes

Gerben Scheltes (Brandsma) (VIj)

Geboortedatum: 
29 december 1766
Geboorteplaats: 
Doniaga
Sterfdatum: 
3 maart 1823
Sterfplaats: 
Frederiksoord

Gerben Scheltes Brandsma (VIj) wordt op 29 december 1766 in Doniaga geboren. Hij is de zoon van Schelte Abes en Wiebrig Jans. DTB 220 vermeldt:

De 18 Jann. Is gedoopt het kind van Schelte Abes en Wybrig Jans geboren in Dunjega den 29 December 1766 te St. Niclaasga met naame Gerben.

Jan Scheltes (VIi)

Geboortedatum: 
27 oktober 1762
Geboorteplaats: 
Nijega
Sterfdatum: 
1 januari 1798
Sterfplaats: 
Doniaga (1798)

Jan Scheltes (VIi) is de zoon van Schelte Abes en Wiebrig Jans.
Hij is een broer van Abe, Gerben en Hendrik Scheltes Brantsma.
Op 1 juni 1788 trouwt Jan met Trijntje Dirks. Ze krijgen in ieder geval twee kinderen: Antje (1790) en Arend (1797). 

Op 29 mei 1790 doen Jan en Trijntje belijdenis in de hervormde kerk van Tjerkgaast.

Abe Scheltes (Brantsma) (VIh)

Geboortedatum: 
14 maart 1760
Geboorteplaats: 
Nijega
Sterfdatum: 
5 september 1826
Sterfplaats: 
Tjerkgaast

Abe Scheltes Brantsma (VIh) is de oudste zoon van Schelte Abes en Wiebrichje Jans. Hij wordt geboren in Nijega en verhuist als baby mee naar Boornzwaag. Als hij vijf jaar oud is, verhuist het gezin naar Doniaga, waar een boerderij in de nabijheid van het Tjeukemeer wordt betrokken. Daar bouwen Schelte en Wiebrichje een bedrijf op dat één van de grootste en welvarendste uit de omgeving is. Abe maakt dat van nabij mee en zal als jongen ongetwijfeld veel hebben meegeholpen in het bedrijf.

Overlijdensakte Hendrik Scheltes Brandsma (1844)

Hendrik Scheltes Brandsma overlijdt op 7 februari 1844 op 70-jarige leeftijd des avonds ten vierentweede ure in de huizinge nummer achteenveertig te Langweer.

Huwelijksaankondiging Scheltes Abes en Wiebrichje Jans (1759)

Het tekstfragment is een onderdeel van het doop- en trouwboek van de hervormde gemeente Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega. Daarin werden doop en huwelijk van de gemeenteleden aangetekend. De doop- en trouwboeken zijn daarmee de voorloper van de Burgerlijke Stand, die in 1811 op last van Keizer Napoleon werd ingevoerd. Er werden twee doop- en trouwboeken bijgehouden: één door de predikant en één (het zgn. contraboek) door de koster. 

Boerderij van Schelte Abes (2007)

De boerderij van Schelte Abes in 2007

Boerderij van Schelte Abes (2007)

In 1765 vestigen Schelte Abes en zijn vrouw Wiebrichje Jans zich met hun kinderen in deze boerderij nabij het Tjeukemeer. Met 12 koeien, 4 vaarzen en 1 paard is het nog maar een klein bedrijf. Dertig jaar later is het uitgegroeid tot één van de grootste boerderijen in de omgeving. Ondanks meerdere jaren met veepest en andere tegenslag is de veestapel verdubbeld en wordt de familie aangeslagen voor hoofdgeld. Dat was verschuldigd als er een vermogen was van meer dan 600 Caroli guldens.

Schelte Abes (Vf)

Geboortedatum: 
26 september 1731
Geboorteplaats: 
Oldeouwer
Sterfplaats: 
Doniaga (1790)

Schelte Abes (Vf) wordt op 26 september 1731 in Oldeouwer geboren. Hij is de zoon van Abe Jelles en zijn tweede vrouw Pietje Tjepkes. In het Doopboek van de hervormde gemeente van Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega wordt vermeld:

Den 30 september heeft Abe Jelles zijn kind laten dopen ’t welks den 26 dato geboren is en genaamt Schelte

Inhoud syndiceren