Schelte Abes

Boerderij van Schelte Abes (2007)

De boerderij van Schelte Abes in 2007

Boerderij van Schelte Abes (2007)

In 1765 vestigen Schelte Abes en zijn vrouw Wiebrichje Jans zich met hun kinderen in deze boerderij nabij het Tjeukemeer. Met 12 koeien, 4 vaarzen en 1 paard is het nog maar een klein bedrijf. Dertig jaar later is het uitgegroeid tot één van de grootste boerderijen in de omgeving. Ondanks meerdere jaren met veepest en andere tegenslag is de veestapel verdubbeld en wordt de familie aangeslagen voor hoofdgeld. Dat was verschuldigd als er een vermogen was van meer dan 600 Caroli guldens.

Schelte Abes (Vf)

Geboortedatum: 
26 september 1731
Geboorteplaats: 
Oldeouwer
Sterfplaats: 
Doniaga (1790)

Schelte Abes (Vf) wordt op 26 september 1731 in Oldeouwer geboren. Hij is de zoon van Abe Jelles en zijn tweede vrouw Pietje Tjepkes. In het Doopboek van de hervormde gemeente van Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega wordt vermeld:

Den 30 september heeft Abe Jelles zijn kind laten dopen ’t welks den 26 dato geboren is en genaamt Schelte

Inhoud syndiceren