Schelte Abes

Boerderij van Schelte Abes (1905)

De boerderij van Schelte Abes en later Hendrik Scheltes Brantsma in 1905. Nadat Hendrik in 1813 is vertrokken, komt de boerderij in handen van de familie Oenema. Zij verkopen hem in 1932 aan Pieter Hoekstra, die het voorhuis verbouwt en het rieten dak vervangt door dakpannen. In 2007 werd de boerderij bewoond door zijn zoons Pieter en Cor Hoekstra. Inmiddels zijn ook zij gestopt met boeren.

De boerderij van Schelte Abes is nu te vinden op Wielewei nummer 37 te Doniaga.

Foto: R. Postma, Dunegea, Skiednis fan in doarp tusken de marren.

Kaart landerijen rond Doniaga (18e eeuw) 3

Gedeelte van een handgetekende kaart van de landerijen rond Doniaga. Eigenaar Ellart Hanses heeft boerderij en grond in 1765 verhuurd aan Schelte Abes. Ten noorden ervan 'It Brânlân' met daarop de 'Brânlânsmole' (zie onderstaand fragment).

De molen bestond in ieder geval al rond 1750 en is waarschijnlijk omstreeks 1813 vervangen  door een nieuwe, grotere molen. Later is ook deze afgebroken.

Kaart landerijen rond Doniaga (18e eeuw) 2

Bijlage bij de handgetekende kaart van de landerijen rond Doniaga met daarop aangegeven de afmetingen van de stukken grond.

Bron: Tresoar

Kaart landerijen rond Doniaga (18e eeuw)

Gedeelte van een 18e eeuwse handgetekende kaart van de landerijen nabij Doniaga. Nabij de Groote Wiel de boerderij met landerijen van Ellart Hanses, die in 1765 door Schelte Abes wordt gehuurd. Noordelijk ervan ligt It Brânlân of Brandeland. Naar dit stukje grond noemt Hendrik Scheltes zich in 1811 als hij de familienaam Brantsma aanneemt.

Bron: Tresoar

Doopboek Tjerkgaast (1773)

Gedeelte uit het doopboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast met in het rode kader de vermelding van de geboorte en doop van Hendrik Scheltes.

Lidmatenboek Tjerkgaast (1763)

Fragment van het lidmatenboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast (1763 - 1852). In 1763 staan Schelte Abes en Wiebrig Jans als lidmaat in Doniaga genoteerd.

Overlijdensakte Hendrik Scheltes Brandsma (1844)

Hendrik Scheltes Brandsma overlijdt op 7 februari 1844 op 70-jarige leeftijd des avonds ten vierentweede ure in de huizinge nummer achteenveertig te Langweer.

Huwelijksaankondiging Scheltes Abes en Wiebrichje Jans (1759)

Het tekstfragment is een onderdeel van het doop- en trouwboek van de hervormde gemeente Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega. Daarin werden doop en huwelijk van de gemeenteleden aangetekend. De doop- en trouwboeken zijn daarmee de voorloper van de Burgerlijke Stand, die in 1811 op last van Keizer Napoleon werd ingevoerd. Er werden twee doop- en trouwboeken bijgehouden: één door de predikant en één (het zgn. contraboek) door de koster. 

Inhoud syndiceren