Schelte Abes

Jelle Scheltes (Vf)

Geboortedatum: 
17 december 1764
Geboorteplaats: 
Boornzwaag
Sterfplaats: 
Doniaga (1794)

Jelle Scheltes (Vf) is de zoon van Schelte Abes en Wiebrig Jans. Vanaf 1792 werkt Jelle als boerenknecht bij zijn broer Jan. Deze heeft een boerderij in Doniaga, op enkele honderden meters afstand van het ouderlijk huis. De samenwerking duurt maar kort, want Jelle overlijdt in 1794.

Boerderij van Schelte Abes (1905)

De boerderij van Schelte Abes en later Hendrik Scheltes Brantsma in 1905. Nadat Hendrik in 1813 is vertrokken, komt de boerderij in handen van de familie Oenema. Zij verkopen hem in 1932 aan Pieter Hoekstra, die het voorhuis verbouwt en het rieten dak vervangt door dakpannen. In 2007 werd de boerderij bewoond door zijn zoons Pieter en Cor Hoekstra. Inmiddels zijn ook zij gestopt met boeren.

De boerderij van Schelte Abes is nu te vinden op Wielewei nummer 37 te Doniaga.

Foto: R. Postma, Dunegea, Skiednis fan in doarp tusken de marren.

Kaart landerijen rond Doniaga (18e eeuw) 3

Gedeelte van een handgetekende kaart van de landerijen rond Doniaga. Eigenaar Ellart Hanses heeft boerderij en grond in 1765 verhuurd aan Schelte Abes. Ten noorden ervan 'It Brânlân' met daarop de 'Brânlânsmole' (zie onderstaand fragment).

De molen bestond in ieder geval al rond 1750 en is waarschijnlijk omstreeks 1813 vervangen  door een nieuwe, grotere molen. Later is ook deze afgebroken.

Kaart landerijen rond Doniaga (18e eeuw) 2

Bijlage bij de handgetekende kaart van de landerijen rond Doniaga met daarop aangegeven de afmetingen van de stukken grond.

 

Kaart landerijen rond Doniaga (18e eeuw)

Gedeelte van een 18e eeuwse handgetekende kaart van de landerijen nabij Doniaga. Nabij de Groote Wiel de boerderij met landerijen van Ellart Hanses, die in 1765 door Schelte Abes wordt gehuurd. Noordelijk ervan ligt It Brânlân of Brandeland. Naar dit stukje grond noemt Hendrik Scheltes zich in 1811 als hij de familienaam Brantsma aanneemt.

 

Doopboek Tjerkgaast (1773)

Gedeelte uit het doopboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast met in het rode kader de vermelding van de geboorte en doop van Hendrik Scheltes (VIk).

Lidmatenboek Tjerkgaast (1763)

Fragment van het lidmatenboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast (1763 - 1852). In 1763 staan Schelte Abes (Vf) en Wiebrig Jans als lidmaat in Doniaga genoteerd.

Gerbrig Scheltes (VIl)

Geboortedatum: 
27 januari 1775
Geboorteplaats: 
Doniaga
Sterfdatum: 
21 december 1801
Sterfplaats: 
IJlst

Gerbrig Scheltes (VIl) is de jongste dochter van Schelte Abes en Wiebrig Jans. Zus van Abe, Gerben en Hendrik Scheltes Brantsma. Ze trouwt op 3 juni 1798 met Jan Karstes, die later de familienaam Kok aanneemt. Ze krijgen twee kinderen: Schelte en Wiebrig. Gerbrig overlijdt op 26-jarige leeftijd, kort na de geboorte van haar dochtertje.

Inhoud syndiceren