Rindert Brandsma

Brigadiersopleiding (1964)

Op 1 oktober 1945 treedt Rindert Brandsma als hulpagent in dienst bij de Gemeentepolitie van Amsterdam. Vanaf 1 juni 1946 is hij agent.
Dat levert hem een jaarwedde op van f 1.700,--, plus enkele toelagen: huwelijkstoelage (f 100,--), woningtoelage (f 255,--) en een kledingtoelage (f 198,--) per jaar.

Eerste prijs korpsschietwedstrijd

Tijdens de jaarlijkse schietwedstrijd van het korps behaalt Rindert Brandsma de eerste prijs. Als beloning krijgt hij een 'Mechelse poularde', naar na het braden en stoven bleek het een taaie kip te zijn die eigenlijk voor de soep was bedoeld.

Rindert op de foto 2e van links.

Benzinebonnen (1973)

In 1973 komt Nederland in een oliecrisis terecht. Deze crisis was het gevolg van de keuze van Nederland om Israël te steunen in de zogenaamde Jom Kippoeroorlog. Als gevolg daarvan draaiden de Arabische landen de oliekraan dicht.

Vanaf 4 november 1973 worden er autoloze zondagen ingevoerd en gaat de benzine op de bon. Omdat zijn vrouw Anna slecht ter been is, krijgt Rindert Brandsma ontheffing om met zijn auto 's zondags van hun huis in Zaandam naar de kerk in Amsterdam te rijden.

Apenheul (21 april 2003)

Rindert Brandsma (1917 - 2004) met zoon Ruud, schoondochter Dineke en kleindochter Lotte in de Apenheul.

In 1981 heeft Rindert Brandsma op verzoek van zijn broer Lykele zijn levensverhaal opgeschreven.

Inhoud syndiceren