Rindert Brandsma

Rindert Brandsma (2002)

Rindert Brandsma in de zomer van 2002 op zijn praatstoel in de tuin bij Ruud en Dineke.

Rindert en Anna (1970)

Rindert Brandsma en Anna Batenburg tijdens het huwelijk van hun zoon Gijs in 1970.

Rindert en Anna (1941)

Rindert Brandsma en Anna Batenburg tijdens de trouwerij van Anna's zuster Leuns in 1941. 

Brigadiersopleiding (1964)

Op 1okotber 1945 treedt Rindert Brandsma als hulpagent in dienst bij de Gemeentepolitie van Amsterdam. Vanaf 1juni 1946 is hij agent.
Dat levert hem een jaarwedde op van f 1.700,--, plus enkele toelagen: huwelijkstoelage (f 100,--), woningtoelage (f 255,--) en een kledingtoelage (f 198,--) per jaar.

Eerste prijs korpsschietwedstrijd

Tijdens de jaarlijkse schietwedstrijd van het korps behaalt Rindert Brandsma de eerste prijs. Als beloning krijgt hij een 'Mechelse poularde', naar na braden bleek een taaie kip die eigenlijk voor de soep was bedoeld.

Rindert op de foto 2e van links.

Inhoud syndiceren