Pietje Tjepkes

Tjepke Abes (Vh)

Geboortedatum: 
27 juni 1738
Geboorteplaats: 
Oldeouwer
Sterfdatum: 
22 november 1814
Sterfplaats: 
Heeg

Tjepke Abes (Vh) is de jongste zoon van Abe Jelles en zijn tweede vrouw Pietje Tjepkes. Hij trouwt in 1771 in Langweer met Antje Piers (3e proclamatie op 19 mei 1771). Ze krijgen in ieder geval twee kinderen: Pietje (Langweer, 29 mei 1772) en Abe (Langweer, 18 maart 1775).

Op 9 mei 1796 doen Tjepke en Antje belijdenis in de hervormde kerk van Heeg.

Eelke Abes (Vg)

Geboortedatum: 
28 juli 1733
Geboorteplaats: 
Oldeouwer
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Hommerts)

Eelke Abes (Vg) is de dochter van Abe Jelles en Pietje Tjepkes.
Ze is de zus van Schelte Abes. Eelke trouwt op 15 december 1754 in Heeg met Uilke Johannes. Ze krijgen vier kinderen, die allen in Hommerts worden geboren. Op 29 december 1811 neemt zoon Johannes de familienaam De Boer aan. Johannes Uiltjes de Boer is later (1826) voogd voor de kinderen van zijn overleden neef Klaas Rienks Zwaga.

Aukje Abes (Ve)

Geboortedatum: 
16 maart 1729
Geboorteplaats: 
Broek
Sterfdatum: 
4 april 1814
Sterfplaats: 
Hommerts

Aukje Abes (Ve) is de dochter van Abe Jelles en Pietje Tjepkes. Ze trouwt op 30 november 1756 in Ouwsterhaule met Rienk Hettes. Ze krijgen acht kinderen. Als ze oud is, trekt Aukje in bij haar jongste dochter Aukje en haar man Auke Piers Piersma in Hommerts. Daar overlijdt ze op 86-jarige leeftijd om 5 uur 's ochtends in huisnummer 5.

Huwelijksaankondiging Abe Jelles en Pietje Tjepkes (1726)

Abe Jelles eerste huwelijk was in 1720 met Joukje Romkes. Na haar overlijden hertrouwt Abe in 1726 met Pietje Tjepkes. Bijgaand een fragment uit het trouwregister van de hervormde gemeente van Goïngarijp en Broek.

Abe Jelles (IVc)

Geboortedatum: 
15 februari 1685
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfplaats: 
Ouwsterhaule

Abe Jelles is de stamvader van de 4e generatie. Hij is de jongste zoon van Jelle Siebouts en zijn derde vrouw Aafke Scheltes.

Pietje Tjepkes (IVc)

Geboortedatum: 
Omstreeks 1700
Geboorteplaats: 
Broek
Sterfplaats: 
Onbekend (vermoedelijk Oldeouwer)

Pietje Tjepkes (IVc) is de tweede vrouw van Abe Jelles. Hij trouwt met haar op 13 oktober 1726 in Broek. Hun eerste kind heeft waarschijnlijk slechts kort geleefd, want het doopboek vermeld slechts dat het niet genoemd is. Later krijgen Abe en Pietje nog vier kinderen, waarvan Schelte voor onze familiestamboom de belangrijkste is.
In 1728 komen Abe en Pietje van de hervormde gemeente van Goìngarijp over naar die van Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega. In 1733 staan ze daar op de lidmatenlijst.

Schelte Abes (Vf)

Geboortedatum: 
26 september 1731
Geboorteplaats: 
Oldeouwer
Sterfplaats: 
Doniaga (1790)

Schelte Abes (Vf) wordt op 26 september 1731 in Oldeouwer geboren. Hij is de zoon van Abe Jelles en zijn tweede vrouw Pietje Tjepkes. In het Doopboek van de hervormde gemeente van Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega wordt vermeld:

Den 30 september heeft Abe Jelles zijn kind laten dopen ’t welks den 26 dato geboren is en genaamt Schelte

Inhoud syndiceren