Pietje Tjepkes

Huwelijksaankondiging Abe Jelles en Pietje Tjepkes (1726)

Abe Jelles eerste huwelijk was in 1720 met Joukje Romkes. Na haar overlijden hertrouwt Abe in 1726 met Pietje Tjepkes. Bijgaand een fragment uit het trouwregister van de hervormde gemeente van Goïngarijp en Broek.

Abe Jelles (IVc)

Geboortedatum: 
15 februari 1685
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfplaats: 
Ouwsterhaule

Abe Jelles is de stamvader van de 4e generatie. Hij is de jongste zoon van Jelle Siebouts en zijn derde vrouw Aafke Scheltes.
Abe trouwt als hij drieëntwintig is met Joukje Romkes uit Langweer. In het trouwregister van de Hervormde gemeente van Langweer, Teroele, Dijken en Boornzwaag (DTB 214) lezen we de volgende vermelding:

Inhoud syndiceren