Nationale Militie

Inschrijvingsregister Nationale Militie

In 1903 wordt Gooitzen Lykeles Brandsma opgeroepen voor de loting van de Nationale Militie. Uit het inschrijvingsregister van de Nationale Militie blijkt dat hij de kost verdient als kastmakersknecht. Hij is 1 meter 70 groot.

Gooitzen loot nummer 29 en op 1 maart 1904 wordt hij ingelijfd. Hij dient in Amersfoort bij het 5e Regiment Infanterie. Op 29 juli 1905 gaat hij met groot verlof. Dan laat hij ter herinnering deze foto maken.

Certificaat Nationale Militie Lykele Jans Brandsma (1872)

Tot 1911 moest elke man die wilde trouwen een certificaat overleggen als bewijs dat hij aan zijn verplichtingen inzake de Nationale Militie had voldaan. Door actieve dienst dan wel vrijstelling. Lykele Jans Brandsma (VIIIx) lootte in 1864 nummer 3. Een laag nummer betekende gewoonlijk dat actieve diensttijd volgde, maar Lykele Jan krijgt vrijstelling omdat hij te klein was (kleiner dan 1,50 m).

Gooitzen Lykeles Brandsma: Op grenswacht (1914)

Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, wordt de 31-jarige Gooitzen Brandsma gemobiliseerd en in eerste instantie in Utrecht gelegerd.
Niet lang daarna wordt hij ingezet bij de bewaking van de grens met België. Hij komt terecht in Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Gooitzen is hoornblazer en scherpschutter. Op de foto zit hij links vooraan, sigaret in de mond en hoorn op de knie.

Gooitzen Lykeles Brandsma: Nationale Militie (1904)

Op de foto Gooitzen Lykeles Brandsma (zittend, rechts) als dienstplichtig militair, gelegerd bij het 5e Regiment Infanterie in Amersfoort. Gooitzen dient bij de Nationale Militie van 1 maart 1904 tot en met 29 juli 1905.

Gooitzen Lykeles Brandsma: Nationale Militie (1905)

In 1903 wordt Gooitzen Lykeles Brandsma opgeroepen voor de loting van de Nationale Militie. Uit het inschrijvingsregister van de Nationale Militie blijkt dat hij de kost verdient als kastmakersknecht. Hij is 1 meter 70 groot.

Gooitzen loot nummer 29 en op 1 maart 1904 wordt hij ingelijfd. Hij dient in Amersfoort bij het 5e Regiment Infanterie. Op 29 juli 1905 gaat hij met groot verlof. Dan laat hij ter herinnering deze foto maken.

Inhoud syndiceren