Mattzen Jans Jonker

Wiebren Hendriks Brandsma (IXaa)

Geboortedatum: 
23 maart 1882
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfdatum: 
21 september 1955
Sterfplaats: 
Sneek

Wiebren Hendriks Brandsma (IXaa) is de zoon van Hendrik Jans Brandsma en Mattzen Jans Jonker.

Wiebren woont tussen 11 juni 1900 en 11 november 1904 in Broek.

 28.08.1902

Foeke Hendriks Brandsma (IXz)

Geboortedatum: 
24 mei 1879
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfdatum: 
23 december 1964
Sterfplaats: 
Langweer

Foeke Hendriks Brandsma (IXz) is de zoon van Hendrik Jans Brandsma en Mattzen Jans Jonker.

Foeke vertrekt op 12 mei 1894 naar Boornzwaag. Op 8 juni 1900 vestigt hij zich in Friens en op 30 oktober 1903 in Follega. Vanaf 24 juli 1905 keert Foeke in Langweer terug. 

Hij trouwt op 18 mei 1906 in Langweer met Corneliske Brouwer. Ze vestigen zich in Langweer, waar Foeke als arbeider werkt. Foeke en Corneliske wonen vanaf hun trouwen in Langweer in de huizen 128b en 155. Ze krijgen drie kinderen.

Jan Hendriks Brandsma (IXy)

Geboortedatum: 
5 november 1876
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfdatum: 
24 januari 1973
Sterfplaats: 
Langweer

Jan Hendriks Brandsma (IXy) is de zoon van Hendrik Jans Brandsma en Mattzen Jans Jonker.

Jan vertekt op 25 mei 1891 naar Haskerhorne. Op 5 januari 1901 vestigt hij zich in Grouw en vanaf 6 november 1903 In Langweer.

Hij trouwt op 6 november 1903 in Langweer met Aaltje Sietsema. Ze vestigen zich in Langweer, waar Jan als arbeider werkt. Ze krijgen drie kinderen.

Mattzen Jans Jonker (VIIIw)

Geboortedatum: 
7 maart 1844
Geboorteplaats: 
Grouw
Sterfdatum: 
8 januari 1929
Sterfplaats: 
Langweer

Mattzen Jans Jonker (VIIIw) is de vrouw van Hendrik Jans Brandsma.

Ze trouwen op 11 april 1874 in Langweer, waar ze zich vestigen. Het eerste kind van Mattzen en Hendrik, een jongetje, wordt dood geboren. Daarna krijgen ze nog drie zoons: Jan, Foeke en Wiebren.

Mattzen is de oudere zus van Nieskje Jans Jonker, de eerste vrouw van Lykele Jans Brandsma.

Hendrik Jans Brandsma (VIIIw)

Geboortedatum: 
19 maart 1843
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfdatum: 
18 augustus 1926
Sterfplaats: 
Langweer

Hendrik Jans Brandsma (VIIIw) is de zoon van Jan Hendriks Brandsma en Lipkje Jans Hoekstra.

Op 12 maart 1863 wordt Hendrik gekeurd voor de Nationale Militie. Hij blijkt 1,622 m groot en wordt 'tot de dienst aangewezen'. Als bijzonderheid wordt nog vermeld dat hij een 'litteken aan 't voorhoofd' heeft.

Inhoud syndiceren