Margje Feijes (Harsma)

Boerderij Abe Scheltes Brantsma (Tjerkgaast)

Abe Scheltes (Brantsma) (1760 - 1826) is lang vrijgezel geweest.
Hij trouwt pas op zijn 53e met weduwe Margje Feijes (Harsma)
(1766 - 1826). Margje is boerin in Tjerkgaast. Na hun huwelijk in 1813 zetten ze samen het boerenbedrijf voort. Ze bereiken een grote welstand.

Huwelijksakte Abe Scheltes Brantsma (1813)

Op 16 juni 1813 trouwt Abe Scheltes Brantsma in Sloten met Margje Feijes (Harsma). Margje is 47 jaar en weduwe, Abe is 53 jaar en nooit getrouwd geweest. Getuige is broer Gerben, die eveneens in Sloten woont en kastelein is.

Margje bezit een grote boerderij in Tjerkgaast, waar Abe mogelijk als knecht heeft gewerkt. Al in mei 1812 trekt Abe bij Margje in en op 4 juli 1813 verkoopt hij zijn huis dat net even buiten de Lemsterpoort van Sloten ligt.

Abe Scheltes (Brantsma) (VIh)

Geboortedatum: 
14 maart 1760
Geboorteplaats: 
Nijega
Sterfdatum: 
5 september 1826
Sterfplaats: 
Tjerkgaast

Abe Scheltes Brantsma (VIh) is de oudste zoon van Schelte Abes en Wiebrichje Jans. Hij wordt geboren in Nijega en verhuist als baby mee naar Boornzwaag. Als hij vijf jaar oud is, verhuist het gezin naar Doniaga, waar een boerderij in de nabijheid van het Tjeukemeer wordt betrokken. Daar bouwen Schelte en Wiebrichje een bedrijf op dat één van de grootste en welvarendste uit de omgeving is. Abe maakt dat van nabij mee en zal als jongen ongetwijfeld veel hebben meegeholpen in het bedrijf.

Inhoud syndiceren