Lolkje Siebes (Siebesma)

Doopboek Tjerkgaast (1804)

Gedeelte uit het doopboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast met in het rode kader de vermelding van de geboorte van Froukje Hendriks Brandsma (VIIi).

Trouwboek Tjerkgaast (1799)

Gedeelte uit het trouwboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast, waaruit blijkt dat Hendrik Scheltes en Lolkje Siebes in 1799 in het huwelijk treden. De aantekening staat bovenaan op de linkerpagina.

Bron: Tresoar

Inhoud syndiceren