Lolkje Siebes (Siebesma)

Froukje Hendriks Brandsma (VIIh)

Geboortedatum: 
15 augustus 1804
Geboorteplaats: 
Doniaga
Sterfdatum: 
17 januari 1888
Sterfplaats: 
Langweer

Froukje Hendriks Brandsma (VIIh) is de dochter van Hendrik Scheltes (Brantsma) en Lolkje Siebes (Siebesma)

Ze trouwt op 22 mei 1830 in Langweer met Ulbe Klazes Zwaga. Ulbe is de zoon van Klaas Rienks (Swaga) (VId). Hij is slager in Langweer. Froukje en Ulbe krijgen negen kinderen. De nazaten van Froukje en Ulbe zullen jarenlang tot de meest befaamde skûtsjeschippers van Friesland behoren.

Jan Hendriks Brandsma (VIIg)

Geboortedatum: 
9 oktober 1802
Geboorteplaats: 
Doniaga
Sterfdatum: 
4 augustus 1849
Sterfplaats: 
Langweer

Jan Hendriks Brandsma (VIIg) is de zoon van Hendrik Scheltes (Brantsma) en Lolkje Siebes (Siebesma).

Hij trouwt op 28 december 1832 in Langweer met Lipkje Jans Hoekstra. Jan is de volgende schakel in de stamboom van de familie Brandsma. Zijn zoon Lykele zal die lijn voortzetten.

Siebe Hendriks Brandsma (VIIf)

Geboortedatum: 
25 april 1801
Geboorteplaats: 
Doniaga
Sterfdatum: 
30 juni 1881
Sterfplaats: 
Langweer

Siebe Hendriks Brandsma (VIIf) is de tweede zoon van Hendrik Scheltes (Brantsma) en Lolkje Siebes (Siebesma). Hij trouwt op 16 november 1832 in Langweer met Akke Wietzes Landstra. Ze vestigen zich in Langweer, waar Siebe als boerenarbeider werkt. Siebe en Akke krijgen een groot gezin: elf kinderen, waarvan er negen zeer jong overlijden. Alleen Lolkje en Hendrik blijven over.

Schelte Hendriks Brandsma (VIIe)

Geboortedatum: 
15 november 1799
Geboorteplaats: 
Doniaga
Sterfdatum: 
6 september 1880
Sterfplaats: 
Wirdum

Schelte Hendriks Brandsma (VIIe) is de oudste zoon van Hendrik Scheltes Brantsma en Lolkje Siebes (Siebesma). Hij werkt eerst als boerenknecht, maar vestigt zich later als kramer, koopman en winkelier in Wirdum en Roordahuizum. Op 25 mei 1835 trouwt Schelte met Trijntje Hendriks Apollius. Ze krijgen vijf kinderen.

Doopboek Tjerkgaast (1802) a

Gedeelte uit het doopboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast met daarin op de rechterpagina de vermelding van de geboorte van Jan Hendriks Brandsma (VIIh). Eronder staat de aankondiging van zijn nichtje Wiebrig (VIIa), de dochter van Gerben Scheltes en Yke Jochems. Ze worden respectievelijk op 9 en 20 oktober geboren op de boerderij in Doniaga.

 

Doopboek Tjerkgaast (1810)

Gedeelte uit het doopboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast met in het rode kader de vermelding van de geboorte van Wiebren Hendriks Brandsma (VIk).

Doopboek Tjerkgaast (1808)

Gedeelte uit het doopboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast met in het rode kader de vermelding van de geboorte van Sjerp Hendriks Brandsma (VIk).

Doopboek Tjerkgaast (1801)

Gedeelte uit het doopboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast met in het rode kader de vermelding van de geboorte van Siebe Hendriks Brandsma (VIIg).

Doopboek Tjerkgaast (1799)

Gedeelte uit het doopboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast met in het rode kader de vermelding van de geboorte van Schelte Hendriks Brandsma (VIIf).

Doopboek Tjerkgaast (1806)

Gedeelte uit het doopboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast met in het rode kader de vermelding van de geboorte van Jelle Hendriks Brandsma (VIk).

Inhoud syndiceren