Lolkje Siebes (Siebesma)

Doopboek Tjerkgaast (1802) a

Gedeelte uit het doopboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast met daarin op de rechterpagina de vermelding van de geboorte van Jan Hendriks Brandsma. Eronder staat de aankondiging van zijn nichtje Wiebrig, de dochter van Gerben Scheltes en Yke Jochems. Ze worden respectievelijk op 9 en 20 oktober geboren op de boerderij in Doniaga.

 

Doopboek Tjerkgaast (1810)

Gedeelte uit het doopboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast met in het rode kader de vermelding van de geboorte van Wiebren Hendriks Brandsma.

Doopboek Tjerkgaast (1808)

Gedeelte uit het doopboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast met in het rode kader de vermelding van de geboorte van Sjerp Hendriks Brandsma.

Doopboek Tjerkgaast (1801)

Gedeelte uit het doopboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast met in het rode kader de vermelding van de geboorte van Siebe Hendriks Brandsma.

Doopboek Tjerkgaast (1799)

Gedeelte uit het doopboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast met in het rode kader de vermelding van de geboorte van Schelte Hendriks Brandsma.

Doopboek Tjerkgaast (1806)

Gedeelte uit het doopboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast met in het rode kader de vermelding van de geboorte van Jelle Hendriks Brandsma.

Doopboek Tjerkgaast (1804)

Gedeelte uit het doopboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast met in het rode kader de vermelding van de geboorte van Froukje Hendriks Brandsma.

Trouwboek Tjerkgaast (1799)

Gedeelte uit het trouwboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast, waaruit blijkt dat Hendrik Scheltes en Lolkje Siebes in 1799 in het huwelijk treden. De aantekening staat bovenaan op de linkerpagina.

Bron: Tresoar

Inhoud syndiceren