Koninklijke Bibliotheek

Koninklijke Bibliotheek neemt It Brânlân in collectie op

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft een exemplaar van It Brânlân; Grond onder de geschiedenis van de familie Brandsma uit Doniawerstal (1575 - 2007) opgenomen in de Nederlandse Bibliografie. Het boek wordt bovendien bewaard in het Depot van Nederlandse Publicaties. Het Depot is een unieke collectie die beoogt alle in Nederland uitgegeven publicaties zoals boeken, kranten, tijdschriften, proefschriften, leermiddelen, cartografisch materiaal, jaarboeken, rapporten en brochures op één centraal punt bijeen te brengen.

Inhoud syndiceren