Joukje Romkes

Aafke Abes (Vd)

Geboortedatum: 
29 februari 1720
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfplaats: 
Onbekend

Aafke Abes (Vd) is de jongste dochter uit het huwelijk tussen Abe Jelles en Joukje Romkes. Ze trouwt op 5 januari 1755 in Schoterland met Tijs Arends. Drie dagen later wordt in Rotstergaast Arend geboren. Drie jaar later krijgt ze nog een zoon: Jantje.

Jeltje Abes (Vc)

Geboortedatum: 
24 augustus 1716
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfdatum: 
3 november 1807
Sterfplaats: 
Haskerland (waarschijnlijk Haskerhorne)

Jeltje Abes (Vc) is het vierde kind uit het huwelijk tussen Abe Jelles en Joukje Romkes. Ze wordt in Langweer geboren en trouwt met Jelle Jochems. Ze vestigen zich in Haskerhorne, waar hun kinderen worden geboren: Trijntje, Hinke, Luitje, Abe, Kornelis en Wietske.

Siebrich Abes (Vb)

Geboortedatum: 
4 november 1711
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Goïngarijp)

Siebrich Abes (Vb) is de dochter van Abe Jelles en zijn eerste vrouw Joukje Romkes. Ze trouwt op 1 mei 1738 met Hemke Jelkes uit Goïngarijp. Ze wonen afwisselend in Goïngarijp, Jutrijp en Goïngarijp. Siebrich en Hemke krijgen zeven kinderen.

Bij de volkstelling van 1744 wonen Siebrich en Helmke in Broek. Hun gezin bestaat uit twee kinderen, twee bodes en een oude vader. Toegezegd bedrag aan belastingen: £ 6:-:-.

Jelle Abes (Va)

Geboortedatum: 
21 april 1709
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Goïngarijp)

Jelle Abes (Va) is de oudste zoon van Abe Jelles en Joukje Romkes. Hij is de halfbroer van Schelte Abes. Jelle trouwt op 14 februari 1734 in Goïngarijp met Korneliske Pieters.

Joukje Romkes (IVc)

Geboortedatum: 
1 januari 1688
Geboortedatum: 
onbekend 1668
Geboorteplaats: 
Doniaga
Sterfplaats: 
Langweer

Joukje Romkes (IVc) is de dochter van Romke Idskes, die belastingontvanger in Doniaga was en Siebrichje Piekes.Haar beide ouders zijn al overleden als Joukje 15 jaar is. Haar oom Sake Piekes treedt als voogd voor haar op.

Joukje trouwt in 1708 (1e proclamatie op 17 mei 1708) in Langweer met Abe Jelles. Ze krijgen vijf kinderen.

Huwelijksaankondiging Abe Jelles en Joukje Romkes (1720)

Fragment uit het trouwregister van de hervormde gemeente van Langweer (DTB 214) met daarin de aankondiging van het huwelijk van Abe Jelles (23 jaar) en Joukje Romkes (20 jaar). Joukje is de dochter van Romke Idses, die belastingontvanger in Doniaga was, en Siebrichje Piekes. Joukjes beide ouders zijn al overleden als zij nog maar 15 jaar is. Haar oom Sake Piekes wordt dan als haar voogd aangesteld.

Abe Jelles (IVc)

Geboortedatum: 
15 februari 1685
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfplaats: 
Ouwsterhaule

Abe Jelles is de stamvader van de 4e generatie. Hij is de jongste zoon van Jelle Siebouts en zijn derde vrouw Aafke Scheltes.

Inhoud syndiceren