Joukje Romkes

Huwelijksaankondiging Abe Jelles en Joukje Romkes (1720)

Fragment uit het trouwregister van de hervormde gemeente van Langweer (DTB 214) met daarin de aankondiging van het huwelijk van Abe Jelles (23 jaar) en Joukje Romkes (20 jaar). Joukje is de dochter van Romke Idses, die belastingontvanger in Doniaga was, en Siebrichje Piekes. Joukjes beide ouders zijn al overleden als zij nog maar 15 jaar is. Haar oom Sake Piekes wordt dan als haar voogd aangesteld.

Bron: Tresoar

Abe Jelles (IVc)

Geboortedatum: 
15 februari 1685
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfplaats: 
Ouwsterhaule

Abe Jelles is de stamvader van de 4e generatie. Hij is de jongste zoon van Jelle Siebouts en zijn derde vrouw Aafke Scheltes.
Abe trouwt als hij drieëntwintig is met Joukje Romkes uit Langweer. In het trouwregister van de Hervormde gemeente van Langweer, Teroele, Dijken en Boornzwaag (DTB 214) lezen we de volgende vermelding:

Inhoud syndiceren