Jetze Kerkstra

Jan Dijkstra (IXx)

Geboortedatum: 
8 februari 1906
Geboorteplaats: 
Joure
Sterfdatum: 
27 juli 1985
Sterfplaats: 
Schagen

Jan Dijkstra (IXx) is de zoon van Lipkje Jans Brandsma en Thijs Dijkstra.

Omdat zijn vader al vroeg overlijdt, wordt hij opgevoed door zijn stiefvader Jetze Kerkstra.


v.l.n.r. Jetze Kerkstra, Lipkje Jans Brandsma en Jan Dijkstra

Lipkje Jans Brandsma (IXx)

Geboortedatum: 
19 juni 1878
Geboorteplaats: 
Joure
Sterfdatum: 
13 december 1961
Sterfplaats: 
Sneek

Lipkje Jans Brandsma (IXx) is de dochter van Jan Jans Brandsma en Tjitske Sybrands Dijkstra.

Ze trouwt op 2 juni 1904 in Joure met Thijs Dijkstra. Ze vestigen zich in Joure, waar Thijs huisschilder is. Ze krijgen in ieder geval één zoon, die ze Jan noemen.

Nadat Thijs in 1914 is overleden, hertrouwt Lipkje op 5 januari 1918 in Sneek met Jetze Kerkstra, die als aannemer de kost verdient.

Jetze Kerkstra

Foto van Jetze Kerkstra (1880 - 1955), de tweede man van Lipkje Jans Brandsma. Nadat haar eerste man Thijs Dijkstra in 1914 is overleden, trouwt Lipkje in 1918 met Jetze. Jetze werkt als timmerman en aannemer.

Lipkje Jans Brandsma

Op deze foto Lipkje Jans Brandsma (1878 - 1961) met links haar tweede echtgenoot Jetze Kerkstra en rechts haar zoon uit het eerste huwelijk Jan Dijkstra.

Inhoud syndiceren