Jelle Siebouts

Jelle Siebouts (IIIb)

Geboortedatum: 
22 augustus 1630
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Langweer)

Jelle Siebouts (IIIb) is de zoon van Siebout Abes en Ietje Jelles.

Huisraad Jelle Siebouts 2 (1727)

Jelle Siebouts (1630 - 1697/onbekend) trouwt op 21 januari 1666 met Aafke Scheltes. Het is zijn derde huwelijk. Ze krijgen in ieder geval twee kinderen: dochter Eelk en zoon Abe (1685). In 1698 hertrouwt Aafke, wat betekent dat Jelle Siebouts voor die tijd moet zijn overleden. Er volgt een jarenlange ruzie over de erfenis tussen enerzijds Eelk en haar man Bouke Jelles en anderzijds Aafke en Abe.

Huisraad Jelle Siebouts 1 (1727)

Jelle Siebouts (1630 - 1697/onbekend) trouwt op 21 januari 1666 met Aafke Scheltes. Het is zijn derde huwelijk. Ze krijgen in ieder geval twee kinderen: dochter Eelk en zoon Abe (1685). In 1698 hertrouwt Aafke, wat betekent dat Jelle Siebouts voor die tijd moet zijn overleden. Er volgt een jarenlange ruzie over de erfenis tussen enerzijds Eelk en haar man Bouke Jelles en anderzijds Aafke en Abe.

Nalatenschap Aafke Scheltes 2 (1731)

Hadden Abe Jelles en zijn zuster Eelk bij de verdeling van de erfenis van hun vader Jelle ruzie, bij de verdeling van de erfenis na het overlijden van hun moeder Aafke Scheltes is het niet veel anders. Uit stukken van het Nedergerecht Doniawerstal blijkt dat ze hun geschil uiteindelijk bijleggen:

Nalatenschap Aafke Scheltes 1 (1731)

Hadden Abe Jelles en zijn zuster Eelk bij de verdeling van de erfenis van hun vader Jelle ruzie, bij de verdeling van de erfenis na het overlijden van hun moeder Aafke Scheltes is het niet veel anders. Uit stukken van het Nedergerecht Doniawerstal blijkt dat ze hun geschil uiteindelijk bijleggen:

Eelk Jelles (IVb)

Geboortedatum: 
Tussen 1670 en 1675
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Langweer)

Eelk Jelles (IVb) is de dochter van Jelle Siebouts en Aafke Scheltes. Ze is de zuster van Abe Jelles. Eelk trouwt met Bouke Jelles, schipper in Langweer. Op 2 februari 1690 doen Eelk en Bouke belijdenis van het geloof in de hervormde kerk van Langweer. Ze komen daar ook voor op de lidmatenlijsten van 25 augustus 1714 en 1 november 1720.

Aafke Scheltes (IIIb)

Geboortedatum: 
Omstreeks 1640
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfplaats: 
Oldeouwer

Aafke Scheltes (IIIb) trouwt op 21 januari 1666 in Langweer met Jelle Siebouts. Ze is zijn derde vrouw. Op 15 april 1666 doet Aafke belijdenis van het geloof in de hervormde kerk van Langweer. Op 17 juli 1681 staan Jelle en Aafke genoteerd als lidmaten van de hervormde gemeente van Boornzwaag.

Jelle en Aafke krijgen twee kinderen: Eelk (Langweer, 1670/1675) en Abe (Langweer, 15 februari 1685).

Antje Eeuwes (IIIb)

Geboortedatum: 
Omstreeks 1640
Geboorteplaats: 
Onbekend
Sterfplaats: 
Onbekend

Antje Eeuwes (IIIb) had de tweede vrouw van Jelle Siebouts moeten worden. Ze hebben een kortstondige relatie, want na de 3e proclamatie van het huwelijk op 17 januari 1664 komt Antje te overlijden. Pas in 1666 treedt Jelle opnieuw in het huwelijk.

Geeske Alberts (IIIb)

Geboortedatum: 
Omstreeks 1635
Geboorteplaats: 
Joure
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Boornzwaag)

Geeske Alberts (IIIb) is de eerste vrouw van Jelle Siebouts. Ze trouwen op 12 februari 1660 in Langweer en krijgen in 1663 een zoon: Albert. Waarschijnlijk is Geeske in het kraambed bezweken, want Jelle hertrouwt in 1664 (3e proclamatie op 17 januari) met Antje Eeuwes. Antje overlijdt echter voordat het huwelijk is voltrokken.

Nederlands-Hervormde kerk van Langweer (2007)

De Nederlands-Hervormde Kerk van Langweer speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de familie Brandsma. Vele kinderen worden er gedoopt, doen er later belijdenis van het geloof en trouwen er.
Voor de generaties tussen 1600 en 1750 is het de thuisbasis.

Inhoud syndiceren