Jan Scheltes

Trijntje Dirks (VIi)

Geboortedatum: 
Omstreeks 1765
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfplaats: 
Doniaga (1799)

Trijntje Dirks (VIi) is de vrouw van Jan Scheltes. Ze trouwen op 1 juni 1788 in Langweer. Ze krijgen in ieder geval twee kinderen: Antje (1790) en Arend (1797).

Op 29 mei 1790 doen Jan en Trijntje belijdenis in de hervormde kerk van Tjerkgaast.

Doopboek Tjerkgaast (1797)

Gedeelte uit het doopboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast met de vermelding van de geboorte van Antie (VIi). De naam Antie wordt zowel 'vertaald' in Antje als in Arend. Omdat in het doopboek expliciet gesproken wordt over een dochter, gaat het hier dus om Antje. Het betekent dat het dochtertje dat in 1790 werd geboren en eveneens Antje werd genoemd, niet meer in leven is.

Doopboek Tjerkgaast (1790)

Gedeelte uit het doopboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast met in het rode kader de vermelding dat Antje (VIi), de dochter van Jan Scheltes en Trijntje Dirks is geboren en gedoopt.

 

Lidmatenboek Tjerkgaast (1790)

Fragment uit het lidmatenboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast, waaruit blijkt dat Jan Scheltes (VIi) en zijn vrouw Trijntje Dirks in 1790 belijdenis van het geloof hebben afgelegd en daarmee als lidmaat zijn aangenomen. Het is het jaar waarin hun oudste dochter Antje wordt geboren, maar ook het jaar waarin vader Schelte Abes overlijdt.

Jan Scheltes (VIi)

Geboortedatum: 
27 oktober 1762
Geboorteplaats: 
Nijega
Sterfdatum: 
1 januari 1798
Sterfplaats: 
Doniaga (1798)

Jan Scheltes (VIi) is de zoon van Schelte Abes en Wiebrig Jans.
Hij is een broer van Abe, Gerben en Hendrik Scheltes Brantsma.
Op 1 juni 1788 trouwt Jan met Trijntje Dirks. Ze krijgen in ieder geval twee kinderen: Antje (1790) en Arend (1797). 

Op 29 mei 1790 doen Jan en Trijntje belijdenis in de hervormde kerk van Tjerkgaast.

Inhoud syndiceren