Jan Lykeles Brandsma

Martje Klazes Noppert (VIIIx)

Geboortedatum: 
8 april 1851
Geboorteplaats: 
Joure
Sterfdatum: 
19 december 1919
Sterfplaats: 
Joure

Martje Klazes Noppert (VIIIx) is de dochter van Klaas Hendriks Noppert (zetboer en turfmaker te Joure) en Hiltje Jans Klomp.  Ze is de tweede vrouw van Lykele Jans Brandsma.

Lykele Jans Brandsma (VIIIx)

Geboortedatum: 
3 juli 1845
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfdatum: 
20 maart 1884
Sterfplaats: 
Joure

Lykele Jans Brandsma (VIIIx) is de jongste zoon van Jan Hendriks Brandsma en Lipkje Jans Hoekstra.

Lykele is tot 12 mei 1862 als knecht in dienst bij veehouder Pieter van Dijk in Langweer. Zijn toekomstige zwager Arend Pieters Klomp volgt hem op. Zelf gaat hij tot 8 september 1862 als knecht werken bij veeboer Inne Sybesma te Langweer. Daarna werkt hij tot 11 mei 1863 als knecht bij veehouder Christiaan Velthuis te Langweer.

Huis van Verbetering en Opvoeding

Op 4 juni 1857 opende het Huis van Verbetering en Opvoeding in Alkmaar haar deuren. Het was bedoeld voor jongens onder de zestien jaar die zonder oordeel des onderscheids een delict hadden gepleegd. Volgens artikel 66 van het Wetboek van Strafrecht (Code Pénal) moesten deze kinderen geen gevangenisstraf krijgen, maar moesten ze in een speciaal verbeterhuis worden opgevoed. Ze werden daar dan langere tijd geplaatst, meestal tot het twintigste levensjaar.

Joure, Armhuis (1938)

Foto uit 1938 van het Armhuis te Joure. Links het voormalige Weeshuis. In 1884 komt Jan Lykeles Brandsma daar terecht, als zijn stiefmoeder Martje Klazes Noppert na het overlijden van zijn vader hertrouwt.

Huis van Verbetering en Opvoeding te Alkmaar

Huis van Verbetering en Opvoeding te Alkmaar, gezien van het Grote Kerksplein. Rechts op de foto de Gasthuisstraat, links de Grote of Sint-Laurens Kerk.

De foto is in 1892 gemaakt door C. van der Aa.

Jan Lykeles Brandsma (VIIIx)

Geboortedatum: 
18 november 1874
Geboorteplaats: 
Broek
Sterfdatum: 
12 juni 1885
Sterfplaats: 
Langerak (Ambt Doetinchem)

Jan Lykeles Brandsma (VIIIx) is de oudste zoon van Lykele Jans Brandsma en Nieskje Jans Jonker. Als Jan wordt geboren, verdient zijn vader de kost als winkelier en praamschipper. Hij doet dat samen met zijn broer Hendrik. Mogelijk hebben ze samengewerkt met zwager Arend Pieters Klomp, die winkelier en beurtschipper was. Het beurtschip was geschikt om personen en goederen over grotere afstanden te vervoeren.

Brief Ministerie van Justitie aan Huis van Verbetering en Opvoeding Alkmaar (1884)

Brief van de Secretaris-Generaal van het Ministertie van Justitie, waarin deze de Speciale Commissie van het Huis van Verbetering en Opvoeding in Alkmaar verzoekt om gegevens omtrent het soort vergrijp waarvoor de jongens zijn opgenomen.

De aantallen zijn er door de commissie per vergrijp bijgeschreven. Het gaat om 304 jongens die in 1883 zijn opgenomen: 28 in verband met bedelarij en landloperij, 253 in verband met diefstal en oplichting en 23 in verband met andere feiten. Vaak gaat het om lichte vergrijpen als het stelen van een appel. 

Inhoud syndiceren