Jan Hendriks Brandsma

Overlijdensakte Jan Hendriks Brandsma (1849)

Jan Hendriks Brandsma overlijdt op 46-jarige leeftijd om half drie 's middags in huisnummer 76 te Langweer. Zijn vrouw Lipkje Jans Hoekstra blijft alleen achter met vijf kinderen: Froukje (15 jaar), Jan (11 jaar), Wiebrig (9 jaar), Hendrik (6 jaar) en de kleine Lykele (4 jaar).

Huwelijksakte Jan Hendriks Brandsma (1832)

Jan Hendriks Brandsma trouwt op 28 december 1832 in Langweer met Lipkje Jans Hoekstra. Jan is boerenknecht en Lipkje dienstmeid. Ze vestigen zich in Langweer en blijven daar gedurende hun leven wonen. Ze krijgen zes kinderen, waarvan er één op 5-jarige leeftijd overlijdt. Haar naam is Lolkje. De overige kinderen zijn: Froukje, Jan, Wiebrig, Hendrik en Lykele.

Nederlands-Hervormde kerk van Langweer (2007)

De Nederlands-Hervormde Kerk van Langweer speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de familie Brandsma. Vele kinderen worden er gedoopt, doen er later belijdenis van het geloof en trouwen er.
Voor de generaties tussen 1600 en 1750 is het de thuisbasis.

Inhoud syndiceren