Jan Hendriks Brandsma

Jan Hendriks Brandsma (VIIg)

Geboortedatum: 
9 oktober 1802
Geboorteplaats: 
Doniaga
Sterfdatum: 
4 augustus 1849
Sterfplaats: 
Langweer

Jan Hendriks Brandsma (VIIg) is de zoon van Hendrik Scheltes (Brantsma) en Lolkje Siebes (Siebesma).

Hij trouwt op 28 december 1832 in Langweer met Lipkje Jans Hoekstra. Jan is de volgende schakel in de stamboom van de familie Brandsma. Zijn zoon Lykele zal die lijn voortzetten.

Doopboek Tjerkgaast (1802) a

Gedeelte uit het doopboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast met daarin op de rechterpagina de vermelding van de geboorte van Jan Hendriks Brandsma. Eronder staat de aankondiging van zijn nichtje Wiebrig, de dochter van Gerben Scheltes en Yke Jochems. Ze worden respectievelijk op 9 en 20 oktober geboren op de boerderij in Doniaga.

 

Jan Jans Brandsma (1838 - 1918)

Jan Jans Brandsma (VIIIt) is de zoon van Jan Hendriks Brandsma een Lipkje Jans Hoekstra.
Hij trouwt op 5 mei 1865 in Langweer met Tjitske Sybrands Dijkstra. Jan werkt als dagloner en praamschipper. Jan en Tjitske krijgen zes kinderen. In 1874 verhuist het gezin naar Joure, waar ze in de Boterstraat gaan wonen. Jan werkt daar als pakhuisknecht.

Inhoud syndiceren