huwelijksaankondiging

Huwelijksaankondiging Hendrik Scheltes en Lolkje Siebes (1799)

Fragment uit het doop- en trouwboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast, Jiskenhuizen en St. Nicolaasga, waarin wordt vermeld dat Hendrik Scheltes en Lolkje Siebes op 14 april 1799 zijn getrouwd.

 

Huwelijksaankondiging Scheltes Abes en Wiebrichje Jans (1759)

Het tekstfragment is een onderdeel van het doop- en trouwboek van de hervormde gemeente Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega. Daarin werden doop en huwelijk van de gemeenteleden aangetekend. De doop- en trouwboeken zijn daarmee de voorloper van de Burgerlijke Stand, die in 1811 op last van Keizer Napoleon werd ingevoerd. Er werden twee doop- en trouwboeken bijgehouden: één door de predikant en één (het zgn. contraboek) door de koster. 

Huwelijksaankondiging Abe Jelles en Pietje Tjepkes (1726)

Abe Jelles eerste huwelijk was in 1720 met Joukje Romkes. Na haar overlijden hertrouwt Abe in 1726 met Pietje Tjepkes. Bijgaand een fragment uit het trouwregister van de hervormde gemeente van Goïngarijp en Broek.

Huwelijksaankondiging Abe Jelles en Joukje Romkes (1720)

Fragment uit het trouwregister van de hervormde gemeente van Langweer (DTB 214) met daarin de aankondiging van het huwelijk van Abe Jelles (23 jaar) en Joukje Romkes (20 jaar). Joukje is de dochter van Romke Idses, die belastingontvanger in Doniaga was, en Siebrichje Piekes. Joukjes beide ouders zijn al overleden als zij nog maar 15 jaar is. Haar oom Sake Piekes wordt dan als haar voogd aangesteld.

Inhoud syndiceren