Huis van Verbetering en Opvoeding

Jan Lykeles Brandsma (VIIIw)

Geboortedatum: 
18 november 1874
Geboorteplaats: 
Broek
Sterfdatum: 
12 juni 1885
Sterfplaats: 
Langerak (Ambt Doetinchem)

Jan Lykeles Brandsma (VIIIw) is de oudste zoon van Lykele Jans Brandsma en Nieskje Jans Jonker. Als Jan wordt geboren, verdient zijn vader de kost als winkelier en praamschipper. Hij doet dat samen met zijn broer Hendrik. Mogelijk hebben ze samengewerkt met zwager Arend Pieters Klomp, die winkelier en beurtschipper was. Het beurtschip was geschikt om personen en goederen over grotere afstanden te vervoeren.

Brief Ministerie van Justitie aan Huis van Verbetering en Opvoeding Alkmaar (1884)

Brief van de Secretaris-Generaal van het Ministertie van Justitie, waarin deze de Speciale Commissie van het Huis van Verbetering en Opvoeding in Alkmaar verzoekt om gegevens omtrent het soort vergrijp waarvoor de jongens zijn opgenomen.

De aantallen zijn er door de commissie per vergrijp bijgeschreven. Het gaat om 304 jongens die in 1883 zijn opgenomen: 28 in verband met bedelarij en landloperij, 253 in verband met diefstal en oplichting en 23 in verband met andere feiten. Vaak gaat het om lichte vergrijpen als het stelen van een appel.

Brief opname Huis van Verbetering en Opvoeding Alkmaar (1884)

Brief van de Officier van Justitie te Heerenveen aan de Speciale Commissie van het Huis van Verbetering en Opvoeding te Alkmaar, waarin hij de opname van Jan Lykeles Brandsma op last van de rechter aankondigt en verzoekt om aan te geven wanneer dat gelegen komt.

Bron: Noord-Hollands Archief

Fragment Parketregisters inzake Jan Lykeles Brandsma (1884) 2

Fragment 2 uit de parketregisters van de Officier van Justitie van de Arrondissementsrechtbank te Heerenveen inzake Jan Lykeles Brandsma (1884).

Bron: Tresoar
 

Huis van Verbetering en Opvoeding 'De Kruisberg' te Doetinchem (1916)

Knipsel uit 1916 van Rijksopvoedingsgesticht (ROG) De Kruisberg te Doetinchem. Tot 1884 heette het Huis van Verbetering en Opvoeding en was het bedoeld voor jongens beneden de zestien jaar die zonder oordeel des onderscheids een delict hadden begaan. Artikel 66 van het Wetboek van Strafrecht bepaalde dan dat ze werden vrijgesproken en vervolgens in een verbeterhuis werden geplaatst tot hun 18e levensjaar.

Inhoud syndiceren