hervormde gemeente Sloten

Achterstallig traktement (1817)

In het Archief van het Provinciaal Bestuur van Friesland bevindt zich een brief uit 1817 van deurwaarder Joeke Jans Sterkenburg aan de gouverneur van de provincie Friesland, waaruit blijkt dat diverse gemeenteleden van de hervormde kerk in Sloten weigerden mee te betalen aan het traktement van hun predikant.

Inhoud syndiceren