Hendrik Scheltes (Brantsma)

Nederlands-Hervormde kerk van Tjalleberd (2012)

Vanaf 18 juni 1813 vestigt Hendrik Scheltes Brantsma zich met zijn gezin in Terband. Hij is daar opnieuw boer en later ook veenbaas.

Op 16 november 1813 gaat hij met attestatie over van de Hervormde kerk in Langweer naar die in Tjalleberd.

Nederlands-Hervormde kerk van Terband (2012)

Nadat het met de boerderij in Doniaga verkeerd is afgelopen, vestigt Hendrik Scheltes Brantsma zich met zijn gezin in Terband, waar hij op 18 juni 1813 geregistreerd staat als boer.

Op 16 november 1813 gaat Hendrik met attestatie over van de Hervormde gemeente in Langweer naar die van Tjalleberd. Mogelijk heeft hij daarvoor de kerk in Terband bezocht.

Openbare verkoping klyngrond (1815)

Bron: leeuwarder Courant d.d. 04.01.1815

Inhoud syndiceren