Hendrik Scheltes

Huwelijksaankondiging Hendrik Scheltes en Lolkje Siebes (1799)

Fragment uit het doop- en trouwboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast, Jiskenhuizen en St. Nicolaasga, waarin wordt vermeld dat Hendrik Scheltes en Lolkje Siebes op 14 april 1799 zijn getrouwd.

Bron: Tresoar

Akte van naamaanneming (1811)

Op 18 augustus 1811 vaardigt Keizer Napoleon een decreet uit dat onderdanen die nog geen familienaam voeren, verplicht zijn er één aan te nemen. In het westen van het land is dat al langere tijd gebruik, maar in grote delen van Noord- en Oost-Nederland voeren velen nog het patroniem (= vadersnaam). Zo ook mijn voorvader Hendrik Scheltes. Zijn naam is Hendrik, hij is de zoon van Schelte.

Inhoud syndiceren