Hemke Jelkes

Doopboek Jutrijp (1751)

Gedeelte uit het Doopboek van de hervormde gemeente van Jutrijp-Hommerts (1751) met in het roodomrande vak de vermelding van de doop van Jelke (Vb), de zoon van Hemke Jelkes en Siebrich Abes.

Volkstelling Doniawerstal 1744 (4)

De volkstelling van 1744 heet eigenlijk Omschrijvinge van familiën. Deze telling werd gehouden om te onderzoeken hoeveel de ingezetenen vrijwillig wensten op te brengen in ruil voor afschaffing van de havenpachten (een serie verbruiksbelastingen. In de lijsten staan de namen van de gezinshoofden, de grootte van het gezin en het aangeboden bedrag.

Mensen die niets aanboden, werden onderscheiden in drie categorieën: vermogend (wel in staat, maar onwillig), insolvent (niet in staat) en gealimenteerd (armlastig).

Joukje Hemkes (VIb)

Geboortedatum: 
15 december 1754
Geboorteplaats: 
Goïngarijp
Sterfdatum: 
22 december 1826
Sterfplaats: 
Langweer

Joukje Hemkes (VIb) is de jongste dochter van Siebrich Abes en Hemke Jelkes. Ze trouwt op 25 mei 1783 te Langweer met Heere Jelles. Ze krijgen twee kinderen: Jelle en Siebrich, beiden geboren in Langweer. Heere overlijdt voor 1791, want in dat jaar, op 3 april 1791, trouwt Joukje opnieuw. Nu met Jan Wiegers. Jan is boer in Langweer. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Op 29 december 1811 neemt Jan Wiegers de naam Wielinga aan.

Joukje Hemkes (Vb)

Geboortedatum: 
4 augustus 1748
Geboorteplaats: 
Jutrijp
Sterfplaats: 
Onbekend

Joukje Hemkes (Vb) is de dochter van Siebrich Abes en Hemke Jelkes. Ze is niet oud geworden, want in 1754 krijgen haar ouders opnieuw een dochter die ze Joukje (VIb) noemen.

Abe Hemkes (Walstra) (VIa)

Geboortedatum: 
21 februari 1745
Geboorteplaats: 
Goïngarijp
Sterfdatum: 
19 november 1817
Sterfplaats: 
Langweer

Abe Hemkes (VIa) is het vierde kind van Siebrich Abes en Hemke Jelkes.
Zijn oom is Schelte Abes. Abe Hemkes trouwt op 17 november 1782 in Langweer met Hiltje Jans. Ze krijgen vijf kinderen: Siebrich, Jentje, Hemke, Koen en Jeltje. De eerste vier worden in Langweer geboren, Jeltje in Idskenhuizen. Abe Hemkes is schipper.

Op 29 december 1811 neemt Abe Hemkes de familienaam Walstra aan.

Hemke Jelkes (Vb)

Geboortedatum: 
Omstreeks 1710
Geboorteplaats: 
Goïngarijp
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Goïngarijp)

Hemke Jelkes (Vb) is de man van Siebrich Abes, de dochter van Abe Jelles. Hemke en Siebrich trouwen op 1 mei 1738 in Goïngarijp. Ze krijgen zeven kinderen.

Bij de volkstelling van 1744 wonen Siebrich en Helmke in Broek. Hun gezin bestaat uit twee kinderen, twee bodes en een oude vader. Toegezegd bedrag aan belastingen: £ 6:-:-.

Bij de inschrijving in het Quotisatiekohier van 1749 staat Hemke Jelkes te boek als arm boer. Hij woont in Jutrijp en wordt aangeslagen voor £ 35:-:-. 

Siebrich Abes (Vb)

Geboortedatum: 
4 november 1711
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Goïngarijp)

Siebrich Abes (Vb) is de dochter van Abe Jelles en zijn eerste vrouw Joukje Romkes. Ze trouwt op 1 mei 1738 met Hemke Jelkes uit Goïngarijp. Ze wonen afwisselend in Goïngarijp, Jutrijp en Goïngarijp. Siebrich en Hemke krijgen zeven kinderen.

Bij de volkstelling van 1744 wonen Siebrich en Helmke in Broek. Hun gezin bestaat uit twee kinderen, twee bodes en een oude vader. Toegezegd bedrag aan belastingen: £ 6:-:-.

Inhoud syndiceren