Gooitzen Lykeles Brandsma

Toekenning ouderdomsvoorziening Gooitzen Lykeles Brandsma (1949) 2

De Noodwet Ouderdomsvoorziening zorgde in Nederland van 1947 tot 1957 voor de verstrekking van een uitkering aan mannen en alleenstaande vrouwen van 65 jaar en ouder zonder voldoende eigen inkomsten. Omdat zij door Willem Drees als minister van Sociale Zaken werd ingediend, werd zij ook wel noodwet-Drees genoemd. Zij was uitdrukkelijk bedoeld als een noodoplossing zolang de definitieve regeling nog niet tot stand gekomen was. In 1957 werd zij vervangen door de AOW.

Pake en Beppe met militair (omstreeks 1947)

Op deze foto poseren Gooitzen Lykeles Brandsma en Antje Bruinenberg voor hun huis in de 2e Woudstraat 41 te Sneek met een onbekende militair.

Pake, Beppe, Anna, Goos en Greet (1947)

Pake en Beppe wandelen met Anna en de kleinkinderen Goos en Greet Brandsma in Sneek. Anna is in verwachting van haar derde kind.

Klassefoto van Sjoerd Postma

Sjoerd Postma is de zoon van Jan Sjoerds Postma en Martje Klazes Noppert en daarmee de halfbroer van Gooitzen Lykeles Brandsma. Sjoerd wordt op 1 november 1890 in Joure geboren.

Op de foto staat Sjoerd achteraan, 2e van links.

Antje Bruinenberg met kinderen (1914)

Op deze foto uit 1914 Antje Bruinenberg met haar kinderen. Antje heeft de kleine Aaltje op schoot. Makke zit links op de stoel en in  het midden Marie. Zij wordt vastgehouden door een nichtje van Antje: Marie Dijkstra, dochter van Aaltje Bruinenberg en haar man Pieter Dijkstra.

Zelfportret Gooitzen Lykeles Brandsma

Zelfportret van een jonge Gooitzen Lykeles Brandsma. Genomen in de tijd dat Gooitzen in de ban raakt van het socialisme. Voormannen als Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Pieter Jelles Troelstra houden met regelmaat spreekbeurten in de Friese dorpen en steden. Zo ook in Joure. Mogelijk heeft Gooitzen hen horen spreken. Hij en zijn vrouw Antje Bruinenberg zullen hun leven lang fervente socialisten zijn.

Gooitzen Lykeles Brandsma (1902)

Gooitzen Lykeles Brandsma als 19-jarige.

Inhoud syndiceren