Gooitzen Lykeles Brandsma

Overlijdensadvertentie Antje Bruinenberg (1951)

Antje Bruinenberg heeft jarenlang last gehad van chronische bronchitis. In de loop van 1950 wordt ze in het ziekenhuis opgenomen.
Er wordt een soort plastic tent over haar bed geplaatst en achter haar bed staat een grote fles met zuurstof, die met regelmaat de tent wordt ingeblazen. Toch gaat ze langzamerhand achteruit. Ze overlijdt in de vroege ochtend van 14 februari 1951 in het ziekenhuis aan longoedeem. Antje Bruinenberg is 67 jaar geworden. Ze is begraven op de Algemene Begraafplaats in Sneek.

Toekenning ouderdomsvoorziening Gooitzen Lykeles Brandsma (1949) 2

De Noodwet Ouderdomsvoorziening zorgde in Nederland van 1947 tot 1957 voor de verstrekking van een uitkering aan mannen en alleenstaande vrouwen van 65 jaar en ouder zonder voldoende eigen inkomsten. Omdat zij door Willem Drees als minister van Sociale Zaken werd ingediend, werd zij ook wel noodwet-Drees genoemd. Zij was uitdrukkelijk bedoeld als een noodoplossing zolang de definitieve regeling nog niet tot stand gekomen was. In 1957 werd zij vervangen door de AOW.

Pâke en Beppe met militair (omstreeks 1947)

Op deze foto poseren Gooitzen Lykeles Brandsma en Antje Bruinenberg voor hun huis in de 2e Woudstraat 41 te Sneek met een onbekende militair.

Pâke, Beppe, Anna, Goos en Greet (1947)

Pâke en Beppe wandelen met Anna en de kleinkinderen Goos en Greet Brandsma in Sneek. Anna is in verwachting van haar derde kind.

Klassefoto van Sjoerd Postma

Sjoerd Postma is de zoon van Jan Sjoerds Postma en Martje Klazes Noppert en daarmee de halfbroer van Gooitzen Lykeles Brandsma. Sjoerd wordt op 1 november 1890 in Joure geboren.

Op de foto staat Sjoerd achteraan, 2e van links.

Inhoud syndiceren