Gooitzen Lykeles Brandsma

Altviool Gooitzen Lykeles Brandsma

Gooitzen Lykeles Brandsma houdt van muziek. Zijn zoon Lykele schrijft daarover:

Als Vader zijn meisje (Moeder) naar haar dienstbetrekking bracht, liet zij binnen een paar deuren open staan, opdat Vader de muziek van een grammofoon dan beter kon horen als hij daarbij in de portiek van het huis stond.

Niet lang daarna maakt hij zijn eigen grammofoon. Hij leert zichzelf altviool spelen en speelt samen met zijn broers Klaas en Sipke in een strijkorkestje. Ook zit hij op een zangkoor.

Adresboek Provincie Friesland (1928)

In het Adresboek van de Provincie Friesland dat in 1928 verscheen,
komt Gooitzen Lykeles Brandsma voor. Het gezin woont in Westermeer (bij Joure) in de Patrimoniumstraat 17.

Brief Lykele (1925)

In de 20-er jaren van de vorige eeuw begint de werkloosheid om zich heen te grijpen: de crisijaren zijn aanstaande. In 1925, net als het gezin van Gooitzen Lykeles Brandsma is verhuisd naar de Elias Annes Borgerstraat 11, krijgt ook Gooitzen zijn ontslag. Van zijn halfbroer Sjoerd Postma hoort hij dat er werk is bij de firma Boes in Den Haag.

Toekenning ouderdomsvoorziening Gooitzen Lykeles Brandsma (1949)

De Noodwet Ouderdomsvoorziening zorgde in Nederland van 1947 tot 1957 voor de verstrekking van een uitkering aan mannen en alleenstaande vrouwen van 65 jaar en ouder zonder voldoende eigen inkomsten. Omdat zij door Willem Drees als minister van Sociale Zaken werd ingediend, werd zij ook wel noodwet-Drees genoemd.

Inhoud syndiceren