Gooitzen Lykeles Brandsma

Socialisme

Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846 - 1919) was de grondlegger van het socialisme en anarchisme in Nederland. Hij begon zijn publieke leven als Luthers predikant, maar zou na negen jaar de kerk verlaten en zich wijden aan het socialisme. Van socialist werd hij vervolgens anarchist. Op vele manieren zette hij zich in voor de strijd tegen maatschappelijk onrecht: hij schreef boeken, artikelen en brochures en maakte vele propagandatochten.

Altviool Gooitzen Lykeles Brandsma

Gooitzen Lykeles Brandsma houdt van muziek. Zijn zoon Lykele schrijft daarover:

Als Vader zijn meisje (Moeder) naar haar dienstbetrekking bracht, liet zij binnen een paar deuren open staan, opdat Vader de muziek van een grammofoon dan beter kon horen als hij daarbij in de portiek van het huis stond.

Niet lang daarna maakt hij zijn eigen grammofoon. Hij leert zichzelf altviool spelen en speelt samen met zijn broers Klaas en Sipke in een strijkorkestje. Ook zingt hij in een zangkoor.

Adresboek Provincie Friesland (1928)

In het Adresboek van de Provincie Friesland dat in 1928 verscheen,
komt Gooitzen Lykeles Brandsma (IXad) voor. Het gezin woont in Westermeer (bij Joure) in de Patrimoniumstraat 17.

Brief Lykele (1925)

In de 20-er jaren van de vorige eeuw begint de werkloosheid om zich heen te grijpen: de crisisjaren zijn aanstaande. In 1925, net als het gezin van Gooitzen Lykeles Brandsma is verhuisd naar de Elias Annes Borgerstraat 11, krijgt ook Gooitzen zijn ontslag. Van zijn halfbroer Sjoerd Postma hoort hij dat er werk is bij de firma Boes in Den Haag.

Toekenning ouderdomsvoorziening Gooitzen Lykeles Brandsma (1949)

De Noodwet Ouderdomsvoorziening zorgde in Nederland van 1947 tot 1957 voor de verstrekking van een uitkering aan mannen en alleenstaande vrouwen van 65 jaar en ouder zonder voldoende eigen inkomsten. Omdat zij door Willem Drees als minister van Sociale Zaken werd ingediend, werd zij ook wel noodwet-Drees genoemd.

Inhoud syndiceren