Gooitzen Lykeles Brandsma

Familie Noppert

De Familie Noppert is met de familie Brandsma verbonden via Martje Klazes Noppert, de tweede vrouw van Lykele Jans Brandsma.

Familie Zwarteveen

De Familie Zwarteveen is met de familie Brandsma verbonden via Antje Bruinenberg, de vrouw van Gooitzen Lykeles Brandsma.

Antje is de dochter van Rindert Dirks Bruinenberg (1845 - 1906) en Maria Karstes Zwarteveen (1844 - 1901).

Familie Bruinenberg

De Familie Bruinenberg is met de familie Brandsma verbonden via Antje Bruinenberg, de vrouw van Gooitzen Lykeles Brandsma.

Gooitzen Lykeles Brandsma (1966)

Gooitzen Lykeles Brandsma tekent in het stadhuis van Sneek als getuige de huwelijksakte van kleindochter Alie Sminia.

Gooitzen Lykeles Brandsma (1970)

Gooitzen Lykeles Brandsma tekent als getuige de huwelijksakte van kleinzoon Gijs Brandsma. Hij doet dat in het gemeentehuis van Amsterdam, samen met Oma Geertje Batenburg.

Gooitzen Lykeles Brandsma (1970)

Foto uit 1970 van Gooitzen Lykeles Brandsma met Anka, de eerste vrouw van kleinzoon Gijs Brandsma. De foto is genomen in de flat van Gijs en Anka in Schiedam.

Inschrijvingsregister Nationale Militie

In 1903 wordt Gooitzen Lykeles Brandsma opgeroepen voor de loting van de Nationale Militie. Uit het inschrijvingsregister van de Nationale Militie blijkt dat hij de kost verdient als kastmakersknecht. Hij is 1 meter 70 groot.

Gooitzen loot nummer 29 en op 1 maart 1904 wordt hij ingelijfd. Hij dient in Amersfoort bij het 5e Regiment Infanterie. Op 29 juli 1905 gaat hij met groot verlof. Dan laat hij ter herinnering deze foto maken.

Pake en Beppe met kleinkinderen (1945)

Foto uit het voorjaar van 1945. Pake Gooitzen Brandsma met op schoot de kleine Goos, kind van zijn zoon Rindert. Naast hem Anna Batenburg, de vrouw van Rindert met voor haar neefje Fetze Sminia, zoon van Marie Brandsma. Marie op de achtergrond met op haar arm zoontje Murk. Naast Anna haar zus Leuns met voor zich haar zoontje Wim. Rechts Beppe Antje Bruinenberg. De foto is in Sneek gemaakt.

Inhoud syndiceren