Gerben Scheltes Brandsma

Kaart kolonistenwoningen Frederiksoord

Kaart met reconstructie van de ligging van de kolonistenwoningen van Proefkolonie Frederiksoord. Gerben Scheltes Brandsma woont in eerste instantie in hoeve nummer 20 (D317) en later in hoeve nummer 6 (D352).

Bron: Drents Archief/Stichting Maatschappij van Weldadigheid

Trouwboek Tjerkgaast (1800)

Fragment uit het trouwboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast met de vermelding van het huwelijk van Gerben Scheltes (Brandsma) en Yke Jochems (Stellinga).

Bron: Tresoar

Huwelijk Gerben Scheltes Brandsma (1800)

Fragment uit het Trouwboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast, waaruit blijkt dat Gerben Scheltes (Brandsma) en Yke Jochems op 25 mei 1800 in het huwelijk zijn getreden.

Bron: Tresoar

Achterstallig traktement (1817)

In het Archief van het Provinciaal Bestuur van Friesland bevindt zich een brief uit 1817 van deurwaarder Joeke Jans Sterkenburg aan de gouverneur van de provincie Friesland, waaruit blijkt dat diverse gemeenteleden van de hervormde kerk in Sloten weigerden mee te betalen aan het traktement van hun predikant.

Maatschappij van Weldadigheid

De Maatschappij van Weldadigheid werd in 1818 opgericht om den toestand der armen en lagere volksklassen te verbeteren, door zoodanige ontwerpen, die voor dezelve dienstig geoordeeld worden, ter uitvoering te brengen, inzonderheid door aan dezelve arbeid, onderhoud en onderwijs te verschaffen, en hen uit dien toestand van verbastering, waartoe deze menschen, in het algemeen, vervallen zijn, optebeuren, en tot eene hogere beschaving, verlichting, en werkdadigheid opteleiden (artikel 8 van het Reglement voor de Maatschappij van Weldadigheid).

Memorie van Successie Gerben Scheltes Brandsma (1823)

Gerben Scheltes Brandsma overlijdt op 3 maart 1823 in Frederiksoord. Hij is dan 56 jaar. Hij wordt begraven op het kerkhof in Vledder. Uit de memorie van successie blijkt dat het Gerben niet is gelukt om zich aan zijn armoede te ontworstelen: hij laat niets na.

Doopboek Sloten (1814)

Gedeelte uit het doopboek van de hervormde gemeente van Sloten met in het rode kader de vermelding van de geboorte van Jochem Gerbens Brandsma.

Veroordeling Gerben Scheltes Brandsma (1863)

In de nacht van 26 op 27 december 1862 raken Jan Bos (23 jaar) en Gerben Scheltes Brandsma (23 jaar) slaags met elkaar. Er worden messen getrokken en gebruikt. Ze raken ernstig gewond. Vooral Jan Bos, die volgens de processstukken langer dan 20 dagen niet in staat was om te werken. Jan moet negen maanden de cel in en Gerben één jaar. Verder krijgen ze een geldboete en moeten ze de proceskosten betalen.

Een samenvatting van het vonnis is onderstaand als PDF te downloaden. 

Bron: Tresoar

Inhoud syndiceren