Doniaga

Kaart landerijen rond Doniaga (18e eeuw) 3

Gedeelte van een handgetekende kaart van de landerijen rond Doniaga. Eigenaar Ellart Hanses heeft boerderij en grond in 1765 verhuurd aan Schelte Abes. Ten noorden ervan 'It Brânlân' met daarop de 'Brânlânsmole' (zie onderstaand fragment).

De molen bestond in ieder geval al rond 1750 en is waarschijnlijk omstreeks 1813 vervangen  door een nieuwe, grotere molen. Later is ook deze afgebroken.

Kaart landerijen rond Doniaga (18e eeuw) 2

Bijlage bij de handgetekende kaart van de landerijen rond Doniaga met daarop aangegeven de afmetingen van de stukken grond.

 

Kaart landerijen rond Doniaga (18e eeuw)

Gedeelte van een 18e eeuwse handgetekende kaart van de landerijen nabij Doniaga. Nabij de Groote Wiel de boerderij met landerijen van Ellart Hanses, die in 1765 door Schelte Abes wordt gehuurd. Noordelijk ervan ligt It Brânlân of Brandeland. Naar dit stukje grond noemt Hendrik Scheltes zich in 1811 als hij de familienaam Brantsma aanneemt.

 

Inhoud syndiceren