Aukje Abes

Overlijdensakte Abe Rienks Swaga (1829)

Abe Rienks Swaga wordt in de overlijdensakte Abe Zwaagstra  genoemd. De afstamming klopt en dus gaat het om dezelfde persoon. Swaga/Zwaga of Zwaagstra verwijst naar de plaats van afkomst: Boornzwaag.

Abe Rienks (Swaga) (VId)

Geboortedatum: 
17 juni 1764
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfdatum: 
17 november 1829
Sterfplaats: 
Sneek

Abe Rienks (VId) is de zoon van Aukje Abes en Rienk Hettes. Hij trouwt op 1 juni 1800 met Ietje Siedses. Ze krijgen in ieder geval twee kinderen: Rienk (wordt in ieder geval niet ouder dan drie jaar) en opnieuw Rienk.

Op 20 december 1811 neemt Abe Rienks de naam Swaga aan. In de overlijdensakte wordt Abe Zwaagstra genoemd. Swaga/Zwaga en Zwaagstra verwijzen naar Boornzwaag.

Aukje Rienks (Grijpsma) (VIg)

Geboortedatum: 
11 september 1772
Geboorteplaats: 
Boornzwaag
Sterfdatum: 
6 maart 1829
Sterfplaats: 
Hommerts

Aukje Rienks (Grijpsma) (VIg) is de dochter van Aukje Abes en Rienk Hettes. Ze is de kleindochter van Abe Jelles. Op 5 juni 1796 trouwt Aukje met Auke Piers (Piersma). Ze wonen in Boornzwaag, IJlst, Hommerts en Woudsend. Aukje en Auke krijgen zeven kinderen. 

Pieter Rienks (VIf)

Geboortedatum: 
23 april 1769
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfdatum: 
6 oktober 1807
Sterfplaats: 
Langweer

Pieter Rienks (VIf) is de zoon van Aukje Abes en Rienk Hettes. Op 3 mei 1795 trouwt hij in Langweer met Lieuwkje Piers. Ze vestigen zich in Langweer en later in Hommerts. Pieter en Lieuwkje krijgen drie kinderen.

Klaas Rienks (Swaga) (VIe)

Geboortedatum: 
12 oktober 1766
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfdatum: 
22 oktober 1826
Sterfplaats: 
Dijken

Klaas Rienks (VIe) is de zoon van Aukje Abes en Rienk Hettes. Hij trouwt op 13 november 1803 in Langweer met Froukje Ulbes van Dijk. Ze krijgen tien kinderen: Aukje, Rienk, Ulbe, Rienk, Akke, Trijntje, Pietertje, Johannes, Zuster en Douwe. Klaas is boer in Boornzwaag.

Evenals zijn broer Abe neemt hij in 1811 de familienaam Swaga aan.

Klaas Rienks Swaga overlijdt op 60-jarige leeftijd in huisnummer 1 te Dijken.

Hette Rienks (Grijpsma) (VIc)

Geboortedatum: 
6 november 1757
Geboorteplaats: 
Broek
Sterfdatum: 
1 januari 1853
Sterfplaats: 
Hommerts

Hette Rienks (Grijpsma) (VIc) is de zoon van Aukje Abes en Rienk Hettes. Op 6 juni 1779 trouwt hij in Hommerts met Antje Eelkes. Ze krijgen zeven kinderen: Rienk, Eelke, Hidde, Aukje, Douwe, Johannes en Pietje.

Op 17 december 1811 neemt Hette de familienaam Grijpsma aan. Hette Rienks Grijpsma overlijdt op 94-jarige leeftijd te Hommerts.

Inhoud syndiceren