Abe Tjallings

Volkstelling Doniawerstal 1744 (2)

De volkstelling van 1744 heet eigenlijk Omschrijvinge van familiën.
Deze telling werd gehouden om te onderzoeken hoeveel de ingezetenen vrijwillig wensten op te brengen in ruil voor afschaffing van de havenpachten (een serie verbruiksbelastingen. In de lijsten staan de namen van de gezinshoofden, de grootte van het gezin en het aangeboden bedrag.

Mensen die niets aanboden, werden onderscheiden in drie categorieën: vermogend (wel in staat, maar onwillig), insolvent (niet in staat) en gealimenteerd (armlastig).

Tjalling Abes (Vi)

Geboortedatum: 
19 april 1720
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Sloten)

Tjalling Abes (Vi) is de zoon van Abe Tjallings en Rikstje Rinnerts. Tjalling trouwt op 17 maart 1754 in Delfstrahuizen met Zwaantje Sikkes. Ze krijgen zeven kinderen. Eerst wonen ze in Delfstrahuizen, maar vanaf 1769 in Sloten.

Rikstje Rinnerts (IVd)

Geboortedatum: 
Omstreeks 1690
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Langweer)

Rikstje Rinnerts (IVd) is de vrouw van Abe Tjallings. Ze trouwen op 6 januari 1715 in Langweer en krijgen drie kinderen. Bij de volkstelling van 1744 blijken er nog twee in leven te zijn. Abe en Rikstje worden gerekend tot de vermogenden.

Abe Tjallings (IVd)

Geboortedatum: 
30 september 1688
Geboorteplaats: 
Tjerkgaast
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Langweer)

Abe Tjallings (IVd) is de zoon van Tjalling Siebouts en Bieuwke Oeges. Van beroep is hij visser. Abe wordt al vroeg wees: in 1694 worden hem en zijn broers twee voogden toegewezen. In 1704 krijgt Abe een nieuwe voogd toegewezen: Boucke Jelles, aangehuwde neef van vaderszijde. In de Weesboeken lezen we daarover:

Oege Tjallings (IIIc)

Geboortedatum: 
1678
Geboorteplaats: 
Tjerkgaast
Sterfplaats: 
Onbekend

Oege Tjallings (IIIc) is de middelste zoon van Tjalling Siebouts en Bieuwke Oeges. Hij is een volle neef van Abe Jelles.

Siebout Tjallings (IIIc)

Geboortedatum: 
1674 (exacte datum niet bekend)
Geboorteplaats: 
Tjerkgaast
Sterfplaats: 
Onbekend

Siebout Tjallings (IIIc) is de zoon van Tjalling Siebouts en Bieuwke Oeges. Tjalling en Bieuwke overlijden in 1694, waardoor Siebout en zijn broers wees worden. In de bijlage teksten uit de wees- en autorisatieboeken, waarin wordt vermeld welke voogd de kinderen krijgen toegewezen, alsmede een eindafrekening van de voogdijschap.

Inhoud syndiceren