Abe Scheltes Brantsma

Luchtfoto Sloten

Luchtfoto van het Friese stadje Sloten met op de voorgrond, net buiten de Lemsterpoort aan de overkant van de gracht het huis van Abe Scheltes Brantsma. Hij woont er tussen 1810 en 1812.

Watervloed van 1825

Nederland wordt in februari 1825 getroffen door een watersnoodramp van enorme omvang. Het is een ramp die vergelijkbaar is met die van 1953 in Zeeland.

Huwelijksakte Abe Scheltes Brantsma (1813)

Op 16 juni 1813 trouwt Abe Scheltes Brantsma in Sloten met Margje Feijes (Harsma). Margje is 47 jaar en weduwe, Abe is 53 jaar en nooit getrouwd geweest. Getuige is broer Gerben, die eveneens in Sloten woont en kastelein is.

Margje bezit een grote boerderij in Tjerkgaast, waar Abe mogelijk als knecht heeft gewerkt. Al in mei 1812 trekt Abe bij Margje in en op 4 juli 1813 verkoopt hij zijn huis dat net even buiten de Lemsterpoort van Sloten ligt.

Lidmatenlijst Hervormde Gemeente Sloten (1810)

Op deze lidmatenlijst van de Hervormde Gemeente Sloten komt Abe Scheltes Brantsma voor. Hij woont buiten de Lemster waterpoort.


Huis van Abe Scheltes Brantsma te Sloten

Sloten, Lemsterpoort

Ansichtkaart met zicht op de Lemsterpoort te Sloten. Het bruggetje vormt de verbinding tussen de stad Sloten en De Polle, het stuk grond met het huis dat Abe Scheltes Brantsma tussen 1810 en 1812 bewoonde. Het huis is in de jaren 60 van de vorige eeuw afgebroken.

Inhoud syndiceren