Abe Jelles

Volkstelling Doniawerstal 1744 (1)

De volkstelling van 1744 heet eigenlijk Omschrijvinge van familiën. Deze telling werd gehouden om te onderzoeken hoeveel de ingezetenen vrijwillig wensten op te brengen in ruil voor afschaffing van de havenpachten (een serie verbruiksbelastingen. In de lijsten staan de namen van de gezinshoofden, de grootte van het gezin en het aangeboden bedrag.

Mensen die niets aanboden, werden onderscheiden in drie categorieën: vermogend (wel in staat, maar onwillig), insolvent (niet in staat) en gealimenteerd (armlastig).

Nalatenschap Aafke Scheltes 2 (1731)

Hadden Abe Jelles en zijn zuster Eelk bij de verdeling van de erfenis van hun vader Jelle ruzie, bij de verdeling van de erfenis na het overlijden van hun moeder Aafke Scheltes is het niet veel anders. Uit stukken van het Nedergerecht Doniawerstal blijkt dat ze hun geschil uiteindelijk bijleggen:

Nalatenschap Aafke Scheltes 1 (1731)

Hadden Abe Jelles en zijn zuster Eelk bij de verdeling van de erfenis van hun vader Jelle ruzie, bij de verdeling van de erfenis na het overlijden van hun moeder Aafke Scheltes is het niet veel anders. Uit stukken van het Nedergerecht Doniawerstal blijkt dat ze hun geschil uiteindelijk bijleggen:

Eelk Jelles (IVb)

Geboortedatum: 
Tussen 1670 en 1675
Geboorteplaats: 
Langweer
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Langweer)

Eelk Jelles (IVb) is de dochter van Jelle Siebouts en Aafke Scheltes. Ze is de zuster van Abe Jelles. Eelk trouwt met Bouke Jelles, schipper in Langweer. Op 2 februari 1690 doen Eelk en Bouke belijdenis van het geloof in de hervormde kerk van Langweer. Ze komen daar ook voor op de lidmatenlijsten van 25 augustus 1714 en 1 november 1720.

Tjepke Abes (Vh)

Geboortedatum: 
27 juni 1738
Geboorteplaats: 
Oldeouwer
Sterfdatum: 
22 november 1814
Sterfplaats: 
Heeg

Tjepke Abes (Vh) is de jongste zoon van Abe Jelles en zijn tweede vrouw Pietje Tjepkes. Hij trouwt in 1771 in Langweer met Antje Piers (3e proclamatie op 19 mei 1771). Ze krijgen in ieder geval twee kinderen: Pietje (Langweer, 29 mei 1772) en Abe (Langweer, 18 maart 1775).

Op 9 mei 1796 doen Tjepke en Antje belijdenis in de hervormde kerk van Heeg.

Inhoud syndiceren