Abe

Abe (I)

Geboortedatum: 
Omstreeks 1575
Geboorteplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Langweer)
Sterfplaats: 
Onbekend (waarschijnlijk Langweer)

De geschiedenis van de familie Brandsma uit Doniawerstal begint omstreeks 1575. Uit de mist van de late middeleeuwen doemt Abe (I) op en hij verdwijnt weer even snel als hij gekomen is. Veel weten we niet over hem en wat we weten is indirect. Hij bestaat slechts bij de gratie van het vastgelegde huwelijk van zijn zoon Siebout in 1624. Abe woont in Langweer en zal ongetwijfeld boer zijn geweest. Dat was zo ongeveer iedereen.

Inhoud syndiceren