Aaltje Brandsma

Aaltje Brandsma (1944) 2

Portret van Aaltje Brandsma (1913 - 1946), gemaakt op 9 augustus 1944.

Het levensverhaal van Aaltje Brandsma is in 1981 opgetekend door haar broer Lykele.

Aaltje en Arend in de omgeving van Amsterdam

Foto van Aaltje Brandsma (1913 - 1946) en haar man Arend Pieter Lok tijdens een fietstochtje in de omgeving van Amsterdam. In de mand achterop de fiets het hondje Tommy.

Het levensverhaal van Aaltje Brandsma is in 1981 door haar broer Lykele opgetekend.

Aaltje Brandsma en Arend Pieter Lok (omstreeks 1940)

Aaltje Brandsma (1913 - 1946) ontmoet Arend Pieter Lok als ze gaat dansen in Thé Dansant. Ze krijgen verkering, maar Arend werkt als machinist op een olietanker van SHELL die geregeld tussen Curaçao en Venezuela vaart. Als ze pas verkering hebben, moet Arend voor twee jaar naar de West. Gelukkig blijft de liefde en ze trouwen op 9 februari 1939.  

Aaltje Brandsma (1936)

Foto van Aaltje Brandsma (1913 - 1946), waarschijnlijk zo rond 1936 gemaakt.
Ze werkt na een intermezzo van een jaar opnieuw als dienstbode bij de weduwe Van der Valk in de Midstraat in Joure. Die is erg blij met haar terugkeer. Mevrouw Van der Valk drijft met haar zoons een schoenenzaak. Als er een vertegenwoordiger komt om nieuwe schoenen aan te prijzen, wordt Aaltje er bijgehaald om te adviseren welke schoenen er aangeschaft moeten worden.  

Aaltje Brandsma (1933)

Aaltje Brandsma is hier ongeveer 20 jaar oud. Ze werkt als dienstbode bij de weduwe Van der Valk. Deze drijft een schoenenzaak aan de Midstraat in Joure. Mevrouw Van der Valk runt de winkel en haar zoons Douwe en Marinus doen de schoenreparaties.

Het levensverhaal van Aaltje Brandsma is in 1981 door haar broer Lykele opgetekend.

Aaltje Brandsma (1931)

Aaltje Brandsma (1913 - 1946), omstreeks 1931 gefotografeerd in de omgeving van Joure. Ze is dan ongeveer 18 jaar en werkt als dienstbode bij de weduwe Van der Valk in de Midstraat in Joure.  

Het levensverhaal van Aaltje Brandsma is in 1981 door haar broer Lykele opgetekend.

Gezin Gooitzen Lykeles Brandsma (1920)

Foto uit mei 1920 van vakfotograaf Haasdijk uit Joure. Van links naar rechts: Maria (Marie) (8½jaar), Rindert (2½ jaar), Aaltje (7 jaar), Lykele Brandsma (3½ jaar).

Joure, Patrimoniumstraat (1920)

Als gevolg van de Woningwet (1902) ontstaan er overal in het land coöperatieve bouwverenigingen. Op 28 augustus 1917 wordt in Joure de Stichting Patrimonium Woningbouw ter Verbetering van de Volkshuisvesting Haskerland opgericht. In eerste instantie lukt het niet om bouwgrond te vinden, maar in 1919 kan men van start gaan met de bouw van de eerste 16 woningen. In 1920 volgen er nog eens 30. In één van deze woningen komt het gezin van Gooitzen Lykeles Brandsma in 1921 terecht: Patrimoniumstraat 17.

Inhoud syndiceren