Aaltje Brandsma

Aaltje Brandsma

Op de foto links Aaltje Brandsma (1913 - 1946).

Haar levensverhaal is door haar broer Lykele opgetekend in 1981.

Aaltje en twee vriendinnen

Op de foto links Aaltje Brandsma (1913 - 1946) met twee vriendinnen.

Het levensverhaal van Aaltje Brandsma is in 1981 door haar broer Lykele opgetekend.

Antje Bruinenberg met Aaltje en Trijntje

Van links naar rechts: Antje Bruinenberg (1883 - 1951), dochter Aaltje Brandsma en nicht Trijntje Brandsma (dochter van Sipke Brandsma).

Het levensverhaal van Antje Bruinenberg is in 1981 door haar zoon Lykele opgetekend.

Schaatsen op de ijsbaan

Aan de Harddraversdijk in Joure lag van oudsher de Taconistuin, een boomkwekerij waar tussen de rijen bomen groenten en aardbeien werden gekweekt. Ook werd er cichorei verbouwd. In 1927 werd de boomkwekerij bij openbare verkoping aan het Nutsdepartement Joure verkocht.
De aangekochte tuingrond werd gebruikt voor de aanleg van een renbaan, die 's winters tevens dienst deed als ijsbaan.

Op de foto van midden jaren 30 van links naar rechts: Aaltje Brandsma, Lykele Brandsma, nicht Trijntje en Rindert Brandsma.

Antje Bruinenberg met kinderen (1914)

Op deze foto uit 1914 Antje Bruinenberg met haar kinderen. Antje heeft de kleine Aaltje op schoot. Makke zit links op de stoel en in  het midden Marie. Zij wordt vastgehouden door een nichtje van Antje: Marie Dijkstra, dochter van Aaltje Bruinenberg en haar man Pieter Dijkstra.

Arbeiders Jeugd Centrale Joure (omstreeks 1928)

De AJC (Arbeiders Jeugd Centrale) werd in 1918 door onder andere de S.D.A.P. opgericht en had tot doel de arbeidersjeugd zowel geestelijk als lichamelijk te ontwikkelen. De foto is omstreeks 1928 genomen in de Concertzaal van Romke de Boer in de Boterstraat te Joure. Lykele Jan Brandsma links vooraan, Rindert Brandsma voorste rij 3e van rechts. Aaltje Brandsma middelste rij 3e van links en Marie Brandsma middelste rij 3e van rechts.

Aaltje Brandsma (1944)

Deze foto van Aaltje Brandsma (1913 - 1946) is genomen op 22 juni 1944. Aaltje is dan bijna 31 jaar oud en is getrouwd met Arend Pieter Lok. Ze wonen in Amsterdam in de 2e Vogelstraat 12 en verhuizen later naar de Kleine Kattenburgerstraat 184huis.

In 1945 blijkt Aaltje ernstig ziek: buikkanker. Ze overlijdt op 32-jarige leeftijd op 22 januari 1946 en wordt begraven op de Algemene Begraafplaats in Sneek.

Inhoud syndiceren