Aagje Gerbens Brandsma

Frederiksoord: Naamlijst schoolverlaters

In De Star, het tijdschrift van de Maatschappij van Weldadigheid, worden met regelmaat overzichten opgenomen van kinderen die niet langer verplicht zijn om onderwijs te volgen (omdat ze 18 jaar en dus volwassen worden).

In De Star (1824-8) is een overzicht opgenomen waarin staat vermeld dat Aagje Brandsma ontslagen is van de verplichting om onderwijs te volgen.

Frederiksoord: Naamlijst belijdenis N.H.Kerk (1824)

Een jaar na de dood van Gerben Scheltes Brandsma doen zijn weduwe Iekje Jochems en haar dochters Wietske (Wiebrig) en Aagje belijdenis van het geloof in de Nederlands-Hervormde Kerk.

De naamlijst wordt in het tijdschrijft van de Maatschappij van Weldadigheid gepubliceerd.

Doopboek Tjerkgaast (1805)

Gedeelte uit het doopboek van de hervormde gemeente van Tjerkgaast met in het rode kader de vermelding van de geboorte van Aagje Gerbens Brandsma (VIIb).

Frederik Willem Elstrodt (VIIb)

Geboortedatum: 
20 juni 1813
Geboorteplaats: 
Enkhuizen
Sterfdatum: 
22 maart 1896
Sterfplaats: 
Nieuwleusen

Frederik Willem Elstrodt (VIIb) is de man van Aagjen Gerbens Brandsma. Ze trouwen op 13 november 1840 in Frederiksoord. Ze krijgen drie kinderen.

Uit het Bevolkingsregister Veenhuizen blijkt dat Frederik Willem hoevenaar is. Dat is een vrijboer die een grote boerderij bewoont rond één van de gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid. Zijn grond wordt mede bebouwd door inwoners van die gestichten. Frederik Willem is vrijboer op no. 17 te Ommerschans.

Aagjen Gerbens Brandsma (VIIb)

Geboortedatum: 
2 juli 1805
Geboorteplaats: 
Doniaga
Sterfdatum: 
11 maart 1882
Sterfplaats: 
Avereest

Aagjen Gerbens Brandsma (VIIb) is de dochter van Schelte Gerbens (Brandsma) en Yke Jochems (Stellinga). Ze trouwt op 13 november 1840 in Frederiksoord met Frederik Willem Elstrodt, kolonistenzoon en hoevenaar. Later is hij tuinman.

Inhoud syndiceren