Pâke en Beppe met kleinkinderen (1945)

Foto uit het voorjaar van 1945. Pâke Gooitzen Brandsma met op schoot de kleine Goos, kind van zijn zoon Rindert. Naast hem Anna Batenburg, de vrouw van Rindert met voor haar neefje Fetze Sminia, zoon van Marie Brandsma. Marie op de achtergrond met op haar arm zoontje Murk. Naast Anna haar zus Leuns met voor zich haar zoontje Wim. Rechts Beppe Antje Bruinenberg. De foto is in Sneek gemaakt.