Nederlands-Hervormde kerk van Terband (2012)

Nadat het met de boerderij in Doniaga verkeerd is afgelopen, vestigt Hendrik Scheltes Brantsma zich met zijn gezin in Terband, waar hij op 18 juni 1813 geregistreerd staat als boer.

Op 16 november 1813 gaat Hendrik met attestatie over van de Hervormde gemeente in Langweer naar die van Tjalleberd. Mogelijk heeft hij daarvoor de kerk in Terband bezocht.