Nederlands-Hervormde kerk van Langweer (2007)

De Nederlands-Hervormde Kerk van Langweer speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de familie Brandsma. Vele kinderen worden er gedoopt, doen er later belijdenis van het geloof en trouwen er.
Voor de generaties tussen 1600 en 1750 is het de thuisbasis.

Hendrik Scheltes Brantsma komt er na enige omzwerving in 1835 weer als lidmaat naar over. Jan Hendriks Brandsma wordt er op 3 mei 1846 bevestigd als kerkenraadslid. Lykele Jans Brandsma is er naar alle waarschijnlijkheid lidmaat geweest totdat hij in september 1877 naar Joure verhuist.