Molen van Karst Jacobs Zwarteveen (2007)

Op deze foto Molen De Gooijer aan het riviertje De Linde, enkele kilometers buiten Wolvega.

http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=157

Deze molen werd in 1775 aan de Linde gebouwd, verplaatst naar Noordwolde en in 1916 weer aan de Linde opgebouwd. Op dezelfde plaats stond een spinnenkopmolen, die in 1916 na blikseminslag door brand werd verwoest. Molenaar was Gauke Gooijer, zoon van Jochem Jans Gooijer en Antje Gaukes Zwarteveen. Antjes oom was Karste Jacobs Zwarteveen. Hij was voor Gauke molenaar op de molen. Verder verdiende hij de kost als visser en ganzenflapper.


Molen van Karste Jacobs Zwarteveen

Karste Jacobs Zwarteveen was de vader van Maria Karstes Zwarteveen, die op haar beurt de moeder was van Antje Bruinenberg. Maria woonde met haar ouders in het huisje naast de molen. Ze was een vrolijke vrouw die veel van zingen hield. Ze leerde haar dochter Antje een lied dat generaties later nog in de familie bekend is:

In de linde voor ons huisje
zat een aardig vogelijn
't wist van kommer noch van zorgen
't zong van lent'en zonneschijn

En de wand'laar die voorbij kwam
bleef geboeid van verre staan;
en hij hoorde met een glimlach
't lied des kleinen zangers aan.

Nu eens zachtjes lief en teder,
en dan weer op luide toon,
klonk het liedje van de zanger:
in zijn oren wonderschoon!

Maar eens werd het aardig nestje
van de vogel wreed verstoord
en sinds is er in de linde
't vrolijk lied nooit meer gehoord

Over het leven van Karste Jacobs Zwarteveen is op 9 april 1983 een artikel geschreven in de Leeuwarder Courant. Het artikel is van de hand van Wiebe Lammert Jager, de man van achterkleinkind Geesje Bruinenberg.

http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?id=LC-19830408-35004&vw=org&l...